Ungdommens fylkesting 2024

Ungdom samlet på flymuseet i Bodø - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesting 2022 Torje

Ungdommens fylkesting 2024 arrangeres i Bodø 22.-24. november 2024.  Ungdommens fylkesting er en viktig møteplass for ungdommer for å lære, få nye venner, dele historier med hverandre og ikke minst: FOR Å HA DET ARTIG.

 PROGRAM OPPDATERES ETTER HVERT!

Alle ungdomsrådene i Nordland kan sende to ungdommer til Ungdommens fylkesting. Regionale ungdomsråd og regionale ungdomsorganisasjoner inviteres til å melde på deltakere. 

Det er sendt ut invitasjonsbrev til alle kommuner, regionråd og til regionale organisasjoner for ungdom. De som kan møte, er i aldersgruppen 13 – 19 år.

Se reglement på nettsidene https://www.nfk.no/politikk/ombud-rad-og-utvalg/ungdommens-fylkesrad/reglement-ufr/

Overnatting på Scandic Bodø. Alle kostnader til overnatting og måltider dekkes av Nordland fylkeskommune.

For å sikre bredest mulig representasjon på Ungdommens fylkesting, ber vi dere ta spesielt hensyn til

  1. Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  2. Nordlands samiske befolkning
  3. Likestilling og mangfold – kjønn og etnisitet
  4. Alle som møter har tale-, forslags- og stemmerett på Ungdommens fylkesting.

 

VALG

Det skal velges medlemmer til Ungdommens fylkesråd, så snakk gjerne på forhånd om ungdommene fra kommunene eller organisasjonene de representerer ønsker å stille til valg.

Ungdommens fylkesting lager en innstilling på forslag til medlemmer til Ungdommens fylkesråd. Fylkestinget i Nordland velger medlemmene til Ungdommens fylkesråd i desember 2023.

PÅMELDING

Vi ber også om beskjed dersom det ikke kommer deltakere fra kommunene.

Frist for påmelding er 10.november. Vi ringer og maser på dere rundt den tiden.

REISEBESTILLING

Nordland fylkeskommune dekker alle reiseutgifter i forbindelse med samlingen, men reiser må bestilles og betales for av kommunene eller organisasjonene. Etter Ungdommens fylkesting kan det sendes refusjonskrav til Nordland fylkeskommune.

https://www.nfk.no/om-fylkeskommunen/send-oss-faktura/

Oppgi referansenummer «010700» på faktura.

Hvis kommunen/organisasjonen ikke har mulighet til å legge ut for reise, ta kontakt med Åshild Opøyen på telefon99337666 eller e-post ashopo@nfk.no

Mer informasjon om Ungdommens fylkesråd og Nordland fylkeskommune med kan du lese her https://www.nfk.no/politikk/ombud-rad-og-utvalg/ungdommens-fylkesrad/