Cookie Consent by TermsFeed Stadig flere gjennomfører videregående skole i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Stadig flere gjennomfører videregående skole i Nordland

Aust-Lofoten vgs Henning Tveito - Gjennomføringsandelen i videregående skole går opp i Nordland for åttende år på rad. Jeg er strålende fornøyd. Dette viser at Nordlandsmodellen fungerer, sier fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide. 

SSB publiserte i går gjennomføringsandelen i videregående skole for 2014-kullet, det vil si elever som begynte på videregående høsten 2014. Tallene er hyggelig lesning for alle som er opptatt av utdanning i Nordland: 75,5 prosent hadde fullført og bestått, enten med vitnemål for generell studiekompetanse eller med fag- eller svennebrev for bestått fagopplæring.  

Stor framgang

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.Framgangen fra 2013- til 2014-kullet et på hele 3,1 prosentpoeng. Med denne forbedringa har Nordland tatt kraftig inn på avstanden til nasjonalt nivå, som er 79,6 prosent. På studieforberedende er gjennomføringsandelen nå oppe i hele 87,8 prosent, og nesten på linje med landssnittet (89,1 prosent). Samtidig er frafallet vesentlig redusert, det er nesten 350 færre ungdommer som sluttet underveis i opplæringsløpet i 2014-kullet sammenliknet med dem som begynte i 2006.  

Bedring over hele linja 

Fylkesråd for utdanning, Dahlseng Eide, er glad for at både gutter og jenter på både studieforberedende og yrkesfag har framgang. Men spesielt er det gledelig at særlig gutter nå har gjort et hopp på gjennomføringsbarometeret, slik at noe av jentenes store forsprang har blitt mindre. I 2013-kullet fullførte og bestod 66,9 prosent av guttene, i neste årskull fra 2014 var fullføringsandelen vokst til hele 72 prosent.  

- Vi trenger kvalifisert arbeidskraft i Nordland, påpeker fylkesråden, og fullført videregående opplæring er en forutsetning for varig tilknytning til arbeidslivet. Det er derfor utrolig bra at så mange flere gutter nå kvalifiserer seg til studier eller som fagarbeidere.  

Nordlandsmodellen virker! 

Fylkesråd Dahlseng Eide trekker fram Nordlandsmodellen som en viktig faktor for at tallene peker oppover. Nordlandsmodellen dreier seg om langsiktig jobbing mot tre mål: At det gjennom et langsiktig og målrettet arbeidet nå formidles langt flere lærlinger i Nordland, at gjennomføringen øker, og at karakterer og resultater samtidig blir stadig bedre.  

- I denne sammenhengen må jeg gi en stor takk til alle bedrifter, kommuner og bransjer som gir ungdommen en mulighet til å fullføre videregående opplæring med fag- eller svennebrev. 

God kvalitet 

I tillegg til at vi nå får flere ut i lære, viser fylkesråd Dahlseng Eide til det langsiktige arbeidet i skolene for å øke elevenes læringsutbytte, motivasjon og trivsel, som en avgjørende årsak for økt gjennomføring.  

- Vi har god kvalitet i skolene i fylket, og lærere og andre legger ned en stor innsats for å hjelpe elever som står i fare for ikke å kunne gjennomføre. Alt i alt ser vi et bilde av skole og opplæring som stadig bringer oss litt nærmere visjonen om at alle elever skal lykkes, sier Dahlseng Eide. 

Fortsetter satsingen 

- Vi kan imidlertid ikke hvile på laurbærene. 60 % av våre elever velger yrkesfag, men altfor få velger å søke læreplass. Med stadig færre ungdommer i fylket vårt er det i alles interesse å sikre læreplasser, slik at alle ungdommer lykkes i videregående med kvalifikasjoner som arbeidslivet etterspør. Med innføringa av læreplassgaranti regner vi med å kunne vise fram enda bedre resultat de neste årene, avslutter fylkesråd Dahlseng Eide.