Med innsparingskrav på 459 millioner kroner, må Nordland fylkeskommune redusere på både buss- og båtruter.

 I dag, 17.oktober, er det den nasjonale refleksdagen. Har du husket å lete frem refleksene dine? Sekundene teller!

Når fylkestinget settes i Mo i Rana førstkommende mandag markerer det starten på en ny fylkestingsperiode med 20 helt ferske representanter blant de 45 i salen.

Fylkesråd for kultur Kirsti Saxi (SV) står for åpningen av årets Smeltedigelen musikkfestival i Mo i Rana 18 oktober.

Nordland fylkeskommune får et inntektstap på 459 mill som følge av mindre overføring fra staten. Nå legger fylkesrådet bort planene om ny videregående skole i Rønvika i Bodø.

-Fylkestinget i Nordland er positive til å påta seg nye oppgaver innenfor kulturminneforvaltning, men har forutsatt at dette fullfinansieres. Nå får vi i underkant av 100.000 kroner for å løse oppgaver som krever flere årsverk, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

Årets andre tildeling av tilskuddsordningen for kulturprosjekter- og arrangementer er fordelt.

  

 Trafikksikkerhetsutvalget bevilger 216 000 kroner til prosjekter som skal skape bedre holdninger i trafikken.

Brønnøysundregistrene får ikke de midlene som de trenger til drift og forvaltning. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll gir likevel ikke opp håpet om at fornuften må seire.

- Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober setter fokus på et av de viktigste temaene i alle menneskers liv. Utfordringer knyttet til psykisk helse er også helt sentralt i fylkeskommunens folkehelsearbeid, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).