Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i Statsbudsjett for 2020. 

 - Det smerter å måtte gjøre dette, men innsparingskravene gir oss ingen annen mulighet enn å kutte. Vår rolle som regional utviklingsaktør blir dessverre betydelig redusert etter dette, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) etter at forslaget til budsjett ble lagt fram i dag.

Da nestleder i Nordland fylkesråd, Svein Eggesvik (Sp), la fram budsjett og økonomiplan 2020-2023, ble nedgangen i inntektene en tydelig føring for satsingene.

   - Vi skjønner godt at spørsmål rundt den videregående skolen betyr mye for lokalbefolkningen, og vi takker for det sterke engasjementet som vi ser fra politikere og befolkningen i Hamarøy for skolen sin.

- Vi er kjempestolte over at Marine Recycling Cluster fra Nordland har fått status som nasjonal kunnskapsklynge! Det viser at vi har kompetansebedrifter i Nordland som kan bidra til å løse et av verdens største miljøproblem: forsøpling av havet.

177Nordland endrer navn til Reis. Skal du reise kollektivt i Nordland finner du nå reiseinformasjon og rutesøk på reisnordland.no.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Fylkesrådet i Nordland mener ni kampfly må stasjoneres fast ved basen på Evenes. Rådet ber også om en styrking av Andøy som base for maritime overvåkningsfly, samt en rekke andre tiltak som vil styrke Forsvaret i nord i årene fremover. 
 

Er du interessert i samisk historie i Nordland? Da kan du med fordel ta turen innom Arkiv i Nordland 9. november.
      

  Nå innfører Nordland fylkeskommune digitalt ID-bevis på mobilen for lærlinger og lærekandidater.

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland går sammen for å videreutvikle inkluderings-prosjektet Inn på tunet.