Samuel, Tobias og Ungdommens fylkesråd står bak en ny pris i Nordland: Årets miljøkommune. Vinnerkommunen må ha gjort betydelige tiltak for miljøet og involvert lokalbefolkningen. Premien er på 100 000 kroner.

 I dag sender fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar ut sitt foreløpige forslag til endring i den framtidige tilbudsstrukturen i Nordland. Nå vil direktøren ha innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting.

I dag, torsdag 15.oktober, er det den nasjonale refleksdagen. Har du husket å lete frem refleksene dine?

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har besluttet at søknaden fra The Whale om å få dispensasjon fra kulturminneloven innvilges. Dette betyr at arbeidet med The Whale kan fortsette framover.

 Med dagens bevilgning har fylkesrådet bidratt med til sammen ni millioner til det viktige kaiprosjektet i øykommunen Røst.

Fylkesrådet og Bodø kommune går inn med 3,3 millioner hver for å styrke forsknings- og kunnskapsmiljøet for algedyrking i Nordland, i regi av NIBIO. Forskningen kan legge grunnlaget for en viktig kystnæring.

Rute 100 Hamarøybussen er tilbake fra 1. november. Det blir avganger mellom Oppeid og Bodø mandag, onsdag og fredag – begge veier.

315 000 kr til prosjekter som skal skape bedre holdninger i trafikken.

Fylkesrådet varsler en styrket satsing på kommunal infrastruktur i Nordland. Rådet bevilger i den forbindelse 5 millioner kroner til utbygging av ny hovedvannkilde og overføringsledning for vannforsyning i Beiarn kommune.

Fylkesrådet bevilger 220 000 kroner til en utstilling av 383 samiske gjenstander som skal tilbakeføres Arran lulesamiske senter fra Universitetets Etnografiske museum i Oslo. Utstillingen åpner i februar 2022.