Fergeprisene som ble økt 1. januar, skrus tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent. Fra 28. januar settes det også et øvre tak på takstsonene i Nordland.

I 2019 omkom 16 mennesker på veiene i Nordland.  Et trettitalls personer ble hardt skadd, og mange ble lettere skadd. Onsdag 22. januar tennes det lys i hele Nordland for trafikkofrene.

 

- Vi ønsker å være en sterk utviklingsaktør for næringslivet i Nordland. Dette er en svært viktig rolle for fylkeskommune som jeg kommer til å poengtere overfor ministeren, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Det var tekonologiekspert og matematiker Silvija Seres sin oppfordring til de frammøtte på årets Nordlandskonferanse.  

-Vi vil gjerne overta det fulle ansvar for Nordland teater, men ikke om det er på bekostning av teaterets fremtid sier fylkesråd Kirsti Saxi (SV).

  

Kom med forslag til kandidater! Frist: 20. februar 2020.

I 2021 overtar fylkeskommunen ansvaret for en rekke statlige kulturoppgaver. – problemet er at det ikke følger penger med, sier fylkesråd Kirsti Saxi.   

Oppdrettsselskapet Mowi Nord og Nordland fylkeskommune skrev under Nordlandskonferansen 2020 under en kontrakt som sikrer minst 19 læreplasser innen oppdrettsnæringen i Nordland.

Staten må ta sin del av ansvaret for utbygging og utvikling av kunst- og kulturlivet i nord, er Landsdelsrådets tydelige budskap

  

 - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.