Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

Nordland fylkeskommune skal spare 60 millioner kroner på fylkesveg og fylkesvegferjer neste år. Det betyr endringer på noen fergeruter, som fylkesrådet kommuniserte allerede i oktober.

Fylkesrådet har vektlagt styrevedtaket i Helgelandssykehuset i sin innstilling til ny sykehusstruktur. - Vedtaket forskyver tyngdepunktet for sykehusstrukturen sørover på Helgeland. Da er det naturlig at Helse Nord tar utgangspunkt i Sandnessjøen som hovedsykehus, samtidig er det svært viktig å få et akuttsykehus lagt til Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Trænværingen Sandra Tønne går inn som fungerende fylkesråd for utdanning fra 12. desember. Hun har 8 års erfaring som politiker i ungdoms-, kommune- og fylkestingspolitikken.

 - Jeg er i min sjette periode i fylkestinget, og dette er nok den vanskeligste fylkestingssamlingen jeg noen gang har forberedt meg til, sier gruppeleder for Høyre Beate Bø Nilsen. Hun mener at fylkesrådet unødvendig raserer utdanningstilbudet i Nordland, mens Høyre finner inndekning i sitt alternative budsjett.

- Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen sør i Nordland får bedre rammebetingelser. Derfor bevilger vi 300 000 kroner til en ny tømmerkai i Marøystrand Næringsområde i Nord-Trøndelag, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

På Bodin videregående går det i disse dager både i oromo, tigrinja og dari. Bodin arangerer nemlig muntlig eksamen for til sammen 202 kandidater fra hele nordnorge i over 20 fremmedspråk.

Regionreformen, drøfting av oppgavedeling på kulturområdet, samt Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, var tema da fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi møtte kulturminister Trine Skei Grande.