I går åpnet Vega Verdensarvsenter med brask og bram, femten år etter at de kom på UNESCOs verdensarvliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordrende grunnforhold har gjort at det har tatt tid å få bygget ferdig brua over Fiskfjordelv på fylkesveg 822 i Vesterålen. Ny bru skal stå ferdig i løpet av høsten.

 

 

 

I høringen om ny studiestruktur for Nord universitet, anbefaler fylkesrådet at styret bruker mer tid på behandlingen. – En samfunnsanalyse vil være avgjørende for å ta en riktig beslutning, fastslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

- Det har stor betydning å løfte fram Nordlands viktige industrihistorie, påpeker en fornøyd fylkesråd Aase Refsnes. 

 

Sommerruta på Reinefjordbåten er i gang. I år er rutene endret, etter at det ble utfordringer med fulle båter og køer i fjor.

Neste uke arrangeres det siste fylkestingsmøtet i denne valgperioden, og det siste med Sonja Alice Steen som møteleder. Når hun slår klubba i bordet for siste gang, er det med blandede følelser.

Nordland fylkeskommune og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) signerte i dag ny samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er et gjensidig samarbeid om forebygging av selvmord i befolkningen i Nordland, samt sikre god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte etter selvmord.

Når Nordlands største anbud for drift av bussruter i Salten skal lyses ut, blir det med krav om el-buss.

Nordland fylkeseldreråd krever nå at bussholdeplass blir etablert så nært hovedninngangen til Nordlandssykehuset som mulig.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), vektla behovet for mer energi og en aktiv industripolitikk under sitt innlegg på Nordland Offshore.

Fant du det du lette etter?