Som et tiltak for automatisk betaling på Nordland fylkeskommunes fergestrekninger, tar man i bruk skilt-gjenkjenning og betaling via autopass.

Artist in Residence, en ordning der kunstnere fra hele verden kommer til Nordland for å skape kunst, har gitt store gevinster og ringvirkninger. I år fikk ni søkere til sammen 650 000 kroner.

Ytterdøra på fylkeshuset vil være stengt for publikum, og sentralbordet er ikke betjent. Hvis du har en avtale, må du ringe direkte for å bli sluppet inn.

Ni karrieresenter rundt om i hele Nordland står klare til å hjelpe voksne som trenger veiledning med tanke på jobb og utdanning. Nå oppfordrer sentrene alle som trenger slik hjelp til å ta kontakt.

l dag kl. 10:00 arrangerer vi direktesendt spørretime om korona. Se sendingen live i saken eller på Facebook!

Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi nesten 50 millioner kroner til prosjektet SKREI i Lofoten. Reiselivsnæringa må være rustet til ting normaliserer seg, og det er viktig å få fortgang i slike prosjekt for å se fremover til samfunnet har normalisert seg, mener et samlet fylkesråd. 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) har fordelt fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. Tilskuddsordningen går til frivillig sektor, samt til regionale friluftsråd.

 

Seks millioner kroner i søkbare midler til kompetanseheving i småbedrifter.

Syv videregående skoler i Nordland bidrar i kampen mot korona-smitte gjennom å produsere smittevernutstyr – i første omgang til de offentlige tannklinikkene. Produktene lages ved hjelp av 3D-printere.

Merethe Schjem er tilsatt som leder for strategi og samordning i Nordland fylkeskommune, og blir dermed leder ved fylkesrådsleders kontor. Hun er i dag konstituert i den samme stillingen. Schjem kom fra stillingen som assisterende utdanningssjef i fylkeskommunen.