Lærlingerådet

Lærlinger vil også at det skal være ingenting om oss uten oss. - Klikk for stort bilde

Lærlingrådet skal sikre lærlingers påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem. Rådet skal være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning, stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø.

Vi er lærlingenes stemme - lærlingerådet i Nordland - Klikk for stort bilde

Lærlingerådet vil bli snakket med når det dreier seg om saker som angår lærlinger.

Fylkestinget vedtok i FT-sak 092/2019 at det skulle opprettes et lærlingeråd i Nordland. Lærlingerådet skal ha 9 medlemmer.

    logo til facebook 

Lenke til instragram