OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Halsa Bygg utdannet egne ingeniører

 Etter at Mikael Antonsen og Bjørn Kildal i Halsa Bygg AS i Meløy videreutdannet seg til byggingeniører har bedriften blitt mer selvforsynt med ingeniørtjenester.
Foto: fortellfortell.no

Halsa Bygg utdannet egne ingeniører

Halsa Bygg AS på Halsa i Meløy manglet ingeniører og måtte leie ingeniørtjenester fra andre. Å videreutdanne to ansatte til byggingeniører ble et vendepunkt i måten bedriften rekrutterer fagkompetanse på.

Å rekruttere nye medarbeidere med riktig fagkompetanse er noe av det viktigste, men også vanskeligste, som Bjørn Kildal (41) gjør. Han er daglig leder, prosjektleder og nå ingeniør i Halsa Bygg, en veldrevet totalentreprenør med 40 ansatte som tar oppdrag i hele Meløy, Rødøy og Gildeskål. Som totalentreprenør er tilgang på god og riktig kompetanse avgjørende for bedriftens eksistens.

Behovet for ingeniørkompetanse ble starten på å jobbe mer systematisk med etter- og videreutdanning innad i bedriften.

- Vi har hatt et godt samarbeid med prosjektleder John Howard Bottolfsen i Nordland fylkeskommune. Han har lagt til rette for gjennomføringen av kompetansetiltakene vi har planlagt, og har fulgt oss tett opp, sier Bjørn.

 - Etter- og videreutdanning av egne ansatte har styrket bedriften vår, samtidig som vi vokser som mennesker, sier Bjørn Kildal i Halsa Bygg. Foto: fortellfortell.no

Informasjonsmøtet som endret alt
Inntil for få år siden måtte Halsa-bedriften leie inn alle ingeniørtjenester hos andre aktører fordi de manglet egne ingeniører.

- Vi jobbet veldig tungvint, og å være helt avhengige av eksterne gjorde oss sårbare, sier han videre.

Løsningen på ingeniørmangelen skulle bli et omstillingsprosjekt i Meløy kommune i kjølvannet av at hjørnesteinsbedriften REC Wafer ble lagt ned og mange mistet jobben. Et av tiltakene som ble iverksatt i 2014 var et informasjonsmøte om videreutdanning til ingeniør Y-veien, det vil si en utdanningsvei som bygger på yrkesfag. På informasjonsmøtet deltok Bjørn sammen med kollega og tømrer Mikael Antonsen, et møte som skulle bli et vendepunkt både for de to og for Halsa Bygg.

Gründerbygda
Halsa Bygg har base i gründerbygda Halsa med 700 innbyggere, og det var Bjørns far, Karl, som startet bedriften tilbake i 1979. Innovasjon og entreprenørskap står sterkt på Halsa. Moren startet dagligvarebutikken på stedet og drev den i mange år, mens onkelen etablerte bilverkstedet og bensinstasjonen. Den turbulente tiden under bankkrisen på 80-tallet førte til en lei konkurs i Halsa Bygg, men ny oppstart i 1988.

Bjørn ble nærmest født inn i bedriften og tilbrakte ettermiddager, helger og ferier i familiebedriften. Da han flyttet tilbake til hjembygda i 2002 etter å ha fullført teknisk fagskole i Stjørdal, ble han leder for uteavdelingen. Høsten 2020 tok han over som daglig leder i Halsa Bygg.

- Drømmen om å bli ingeniør hadde jeg, men med tiden ble det et stadig større tiltak å komme i gang. Helt til Mikael og jeg gikk i gang med å ta ingeniørutdanning sammen, forteller Bjørn.

 Gode planer for å få fagkompetanse er viktig for Halsa Bygg. For tiden er det to lærlinger i bedriften. Foto: fortellfortell.no

Gjennomførte ingeniørutdanning på seks år
Hver uke satt Bjørn og Mikael på møterommet hos Halsa Bygg og gikk gjennom videoforelesninger, leste teori og løste oppgaver sammen. Bedriften la til rette for studiene ved å dekke studiemateriell, og i rolige perioder kunne de arbeide med studiene også i arbeidstiden.

- Det skulle bare mangle, legger Bjørn til.

Med god tilrettelegging fikk Bjørn Kristian og Mikael tilgang på ekstra lærekrefter i matematikk, kjemi og fysikk. Det var til god hjelp, og høsten 2020 var bachelorgraden som byggingeniører i boks.

- Og det på siden av full jobb og familie. Sammen klarte vi det! smiler Bjørn og Mikael fornøyd.

I dag er Halsa Bygg mye mer selvforsynt med ingeniørtjenester, og trenger ikke leie inn så mye som før.

- Nå som vi har mer av kompetansen vi trenger selv, kan Halsa Bygg tegne og prosjektere egne prosjekter. Vi bistår også andre bedrifter i kommunen, når det trengs. Vi har en filosofi om å samarbeide der vi kan, og konkurrere når vi må, beskriver Bjørn.
 

 Det er seks år siden Bjørn Kildal og kollega Mikael Antonsen (ovenfor) deltok på informasjonsmøte om etter- og videreutdanning som ingeniør Y-veien og bestemte seg for å satse. I dag er Bjørn og Mikael byggingeniører og Halsa Bygg mer selvforsynt med tekniske tjenester enn tidligere. Foto: fortellfortell.no

Etter- og videreutdanning inngår i rekrutteringsplanene
Erfaringene med å etter- og videreutdanne medarbeidere er så gode at dette inngår i rekrutteringsplanene til Halsa Bygg. Etter- og videreutdanning er et fast innslag i medarbeidersamtalene.

- I fjor manglet en nyansatt ingeniør hos oss praktisk erfaring. Etter en bransjefrokost for Bygg og anlegg som Kompetansepilot Salten og Meløy Næringsforum inviterte til, var interessen for kurs i tømrerteorien så stor at det ble et fysisk kurs av det med deltakere både fra oss og andre bedrifter i Meløy, legger Bjørn til.

Med Bjørn som kursleder, OPUS Salten som arrangør og midler fra «Kompetanseløftet» tok kursdeltakerne teorieksamen til tømrerfaget. I flere omganger har Bjørn vært kursleder på kurs i tømrerteorien til fagprøven, til stor glede for dem som skal ta svennebrev som tømrere.
Les mer om ordningen Fagbrev på jobb her:
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/fagbrev-som-voksen/fagbrev-pa-jobb/

 Å rekruttere nye medarbeidere med fagkompetanse er det viktigste og vanskeligste Bjørn Kildal i Halsa Bygg gjør. Foto: fortellfortell.no - Klikk for stort bildeÅ rekruttere nye medarbeidere med fagkompetanse er det viktigste og vanskeligste Bjørn Kildal i Halsa Bygg gjør. Foto: fortellfortell.no 

Flere hjelpearbeidere, noen fra Estland, er oppfordret til å ta svennebrev gjennom ordningen «Fagbrev på jobb» for å formalisere kompetansen sin. Noen av estlenderne har bosatt seg i kommunen, og bidrar til mangfold og fremtidstro. Bjørn Kristian håper at flere skal slå seg ned i Meløy og bli verdifull arbeidskraft.

- Ved å satse på etter- og videreutdanning får den enkelte medarbeideren en bedre hverdag, bedriften får tilført kompetanse og faglært arbeidskraft, og vi får et levende lokalsamfunn. Den tette dialogen med Nordland fylkeskommune er til stor hjelp, avrunder Bjørn.

Y-veien

  • Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs.

  • Y-veien er kort for "yrkesfaglig vei" og opptak til studier forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

  • Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Les mer her: https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/y-veien

Søk studiet med frist 20. april:
Les mer her: https://uit.no/utdanning/program/446217/bygg_ingenior_-_bachelor_y-vei

Etter- og videreutdanning i din bedrift?
Kontakt John Howard Bottolfsen, prosjektleder for Kompetansepilot Salten på 98 89 91 50, e-post johbot@vgs.nfk.no eller
Tone Jakobsen, prosjektleder for Kompetansepilot Indre Helgeland, Kunnskapsparken Helgeland på 92 08 94 41, e-post  tj@kph.no

Er du arbeidstaker og ønsker å etter- eller videreutdanne deg?
Se informasjon om Nordland fylkeskommunes tilbud på https://www.nfk.no/kompetanseportal-nordland/

 

Om Kompetansepilotene
Kompetansepilotene har som mål å få til et bedre etter- og videreutdanningsmarked i Salten og på Indre Helgeland - ved å mobilisere arbeidslivet til økt deltakelse i etter- og videreutdanning, som fagbrevløp, fagskolemoduler, og kortere eller lengre utdanninger i høyere utdanning. Eller kurs i de verktøyene som pusher holdbarheten til den utdanningen du tok for lenge siden.

—-----------------------------