Cookie Consent by TermsFeed Beredskap og krise - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Beredskap og krise

Viktige telefonnummer:

110 – Brann

112 – Politi

113 – Ambulanse

Varsel om krisehendelse skal skje til Nordland fylkeskommunes krisetelefon: 911 08 247

Varsling av forhold i tilknytning til fylkesvegnettet kan rettes til Vegtrafikksentralen (VTS), som ved behov samhandler med fylkeskommunens vegadministrasjon. Vegtrafikksentralen kan kontaktes på telefon 175  

Beredskap i Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune skal kunne beskytte det regionale folkestyret, fylkeskommunens fagansvar, ansatte og brukere av våre tjenester slik at de også kan ivaretas ved ekstraordinære uønskede hendelser i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser og i væpnet konflikt.

Beredskapsarbeidet i fylkeskommunen bygger på ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. 

Fylkeskommunens beredskapsplikt knytter seg i hovedsak til følgende forhold:

Personell og anlegg i egen organisasjon

Nordland fylkeskommune har ansvar for å ivareta menneskers sikkerhet, tjenesteproduksjon, økonomiske verdier og omdømme knyttet til fylkeskommunens aktiviteter og anlegg. Dette omfatter alle ansatte, elever, politikere og kunder. 

Sivil transportberedskap

Nordland fylkeskommunen har ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket. Fylkeskommunen skal samarbeide med statsforvalteren, politiet, transportnæringen og andre sivile og militære myndigheter for en best mulig koordinert sivil transportberedskap. 

Regional planlegging

Nordland fylkeskommune skal, som planmyndighet, inkludere samfunnssikkerhet i arbeidet med regional planlegging.

Helseberedskap

Fylkeskommunen skal utarbeide beredskapsplan for tannhelsetjenesten i samsvar med krav i Helseberedskapsloven.

Næringsberedskap

Fylkeskommunen har også ansvar for å bidra til sikring av beredskap etter næringsberedskapsloven.

Kontaktinformasjon

Sikkerhets- og beredskapssjef

Jostein Eliassen

993 46 566

Kriseleder

Even Jarl Ediassen

952 33 825

E-post

beredskap@nfk.no