Cookie Consent by TermsFeed AVVIK OG VARSLING - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

AVVIK OG VARSLING

Nordland fylkeskommune skal alltid ville nå lengre! 

Vi ønsker derfor at alle kan rapportere brudd eller mistanke om brudd på Nordland fylkeskommunes interne retningslinjer, lover eller forskrifter. 

Rapportering ses på som forbedring fordi det gir oss mulighet til å korrigere negative forhold. 

Man kan levere et avvik eller et varsel. 

AVVIK 

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av et krav. 

Eksempel på avvik kan være brudd på lov og forskrift, brudd på interne prosedyrer og retningslinjer, uønskede hendelser/forhold som kan medføre skade på person og/eller utstyr/materiell, hendelser som medfører eller kan medføre skade på miljø eller miljøskadelig utslipp til jord, luft eller vann, avvik i forhold til våre leverandøravtaler, avvik relatert til virksomhetens informasjonsverdier og informasjonssystemer eller hendelser som kan true personvernets konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet.    

Innholdet i avviket avgjør om avviket også er et varsel. 

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

Et varsel er en varsling om kritikkverdige forhold som angår saker, ansatte eller politikere i Nordland fylkeskommune. 

Hva skal varsles:  

Fare for liv og helse.  

Fare for klima og miljø  

Korrupsjon eller økonomisk kriminalitet 

Myndighetsmisbruk  

Uforsvarlig arbeidsmiljø inkl. mobbing og/eller trakassering 

Brudd på personopplysningssikkerheten  

Nordland fylkeskommune skal sikre at den som varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelser.