Cookie Consent by TermsFeed Samling 3 - Inkluderende undervisning i matematikk på VGS - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samling 3 - Inkluderende undervisning i matematikk på VGS

Dagens situasjon i en matematikklasse i den videregående skolen er at det er elever med veldig forskjellig kunnskapsnivå i matematikk. Det betyr at det å undervise, engasjere og motivere elever kan være utfordrende, noe som gjør at matematikklæreren kan stille seg følgende spørsmål:

Hvordan kan jeg inkludere alle elevene i matematikkundervisningen?

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gi matematikklæreren på VGS innspill og forslag på hvordan

 1. Matematikkundervisningen kan organiseres, og
 2. Tiltak som kan gjøres for å få med alle elevene i matematikkundervisningen


Målgruppe:

Alle som underviser i matematikk på VGS.

Rammer:

 • Digital undervisning: Det vil bli gjennomført totalt 4 halve dager, to dager våren 2024 og to dager høsten 2024, digitalt på Teams. Tidspunkt for samlingene er;
  • Onsdag 13.03.24 kl. 12:15 – 15:00
  • Torsdag 18.04.24 kl. 12:15 – 15:00
  • Onsdag 11.09.24 kl. 12:15 – 15:00
  • Onsdag 13.11.24 kl. 12:15 – 15:00
 • Obligatorisk deltakelse: Den enkelte person melder seg på, og det obligatorisk deltagelse.
 • Forberedelse til samlingene: Deltakeren forbereder seg til hver samling ved å lese en eller to utvalgte artikler. Fleste av disse artiklene vil være på norsk.
 • Samlingene: Samlingene vil bestå av undervisning og gruppearbeid, med diskusjoner.
 • Mellomperiode: Mellom samlingene skal deltakeren teste ut og gjennomføre en aktivitet i klassen sin.
 • Refleksjonsrapport: Etter samling 2 (torsdag 18.04.24) og etter samling 4 (onsdag 13.11. 24) skal deltakeren levere en individuell refleksjonsrapport. Det betyr at deltakeren skal levere til sammen to refleksjonsrapporter i dette kurset.


Innhold:

I kurset «Inkluderende undervisning i matematikk på VGS» vil vi arbeide med forskjellige tiltak som kan gjøres i undervisningen for å få alle elevene i klassen engasjert. På våren vil vi legge vekt på forskjellige måter å organisere matematikkundervisningen på, som for eksempel at elevene arbeider individuelt, i par, i grupper, helklasse, stasjonsundervisning og lignende og hvordan arbeidet kan presenteres og deles med lærer og medelever.

På høsten vil vi legge vekt på hvilke tiltak som kan gjøres for å få med elevene i undervisningen. Hvilke oppgaver og oppgavetyper er det vi gir elevene i undervisningen? I matematikk har vi mange forskjellige oppgavetyper vi kan gi elevene, og i denne delen av kurset vil vi legge vekt på de forskjellige oppgavetypene vi har i matematikk.

Kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og kompetansemål er en del av undervisningen i matematikk. I arbeid med organiseringen av matematikkundervisningen og forskjellige tiltak i undervisningen vil vi også vektlegge disse elementene i planleggingen og i undervisningen.

Litteratur:

Litteraturen i kurset vil først og fremst bestå av artikler på norsk.

Det betyr at det blir ingen kostnad på litteratur, men det kan hende at det kommer forslag på støttelitteratur som koster. Det er ikke forventet at deltakeren kjøper støttelitteraturen.

Dato
11. september 2024
Tid
12:15 - 15:00
Sted
Teams

Meld deg på Samling 3 her*

*Vi har tatt i bruk nytt konferansesystem. Ved første gangs påmelding må du registrere bruker.

Arrangør

Utdanning og kompetanse

Kontakt

Randi Valen, ranval@nfk.no