Cookie Consent by TermsFeed Slik styres Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Slik styres Nordland

Nordland fylkeskommune har hatt parlamentarisk styringsmodell siden 1998. Med parlamentarisme har fylkeskommunen tre politiske beslutningsnivå: Fylkestinget, fylkesrådet og den enkelte fylkesråd. Fylkestinget bestemmer omfang av delegering av myndighet og ansvar til fylkesrådet.

I perioden 2019-2023 samarbeider Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om å styre fylkeskommunen.

Fylkeskommunens øverste styringsorgan er fylkestinget. Fylkestinget i Nordland har 45 representanter og utgjør Nordlands ”storting”. Fylkespolitikerne styrer Nordland fylkeskommune og velges av innbyggerne som stemmer ved fylkestingsvalg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget.

Fylkestinget samles fem ganger i året for å avgjøre saker som er viktig for innbyggerne, kommuner og næringsliv. Dette er saker som omhandler utvikling av en god videregående skole, tannhelsetjenester, kulturopplevelser, båt- og bussruter, bygging/ standardheving av veier i fylket med mer.

Fylkestinget velger et fylkesråd. Fylkesrådet er øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon innenfor rammene som fylkestinget fastsetter. Fylkesrådet har ansvar for saksforberedelse og iverksetting av vedtak.