Cookie Consent by TermsFeed Ruteløyve - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ruteløyve

Nordland fylkeskommune er løyvemyndighet for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy innenfor Nordland fylke.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ruteløyve betyr en tidsbegrenset konsesjon for å drive med persontrafikk i rute på bestemte strekninger eller områder. 

Et løyve gir rett til å drive transport mot betaling og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form. 

Ruteløyve gis normalt for en periode på 10 år, jf. yrkestransportloven § 27 (2). Foretak som søker ruteløyve for motorvogn, må i tillegg også ha turvognløyve.

Ruteløyve tildeles enten etter konkurranse/anbud, eller etter søknad. 

Dette må du ha med i søknaden: 

 • Ruteplan 

 • Forslag til takstregulativ 

 • Dokumentasjon på at søker oppfyller kravene i yrkestransportforskriften § 24. Dette betyr at søker  

  • har god vandel

  • har tilfredsstillende økonomisk evne

  • har tilstrekkelig faglig kompetanse

For søknad om ruteløyve for motorvogn betyr det at følgende dokumentasjon, i tillegg til ruteplan og takst, må leveres:

 • Vandel må dokumenteres med politiattest på daglig leder/ transportleder.
 • Tilfredsstillende økonomisk evne dokumenteres med skatteattest og attest fra konkursregisteret på foretaket.
 • Tilfredsstillende faglig kompetanse dokumenteres med opplysninger om turvognløyver.

Søkes det om ruteløyve for fartøy er dokumentasjonskravet, ut over ruteplan og takst:

 • Vandel må dokumenteres med politiattest på daglig leder/ transportleder.
 • Tilfredsstillende økonomisk evne dokumenteres med skatteattest og attest fra konkursregisteret på foretaket. Har ikke foretaket ruteløyve fra tidligere, må også daglig leder levere tilsvarende attester.
 • Foretaket må stille med en garanti for det antall fartøy som skal nyttes i det beskrevne ruteforløpet. Summen fastsettes av Samferdselsdepartementet i medio november for det påkommende år.

Det er ikke noe eget søknadsskjema for ruteløyver, så søknaden sendes inn som et vanlig brev. Jo bedre beskrivelse av ruten det søkes løyve for, jo enklere vil saksbehandlingen hos fylkeskommunen bli.

Ved tildeling av ruteløyve utsteder fylkeskommunen en faktura med løyvegebyr, jf. yrkestransportloven § 31. Dette må betales før løyvet skrives ut.

Mer informasjon 

Hvem har løyve? 

Se statistikk og informasjon om løyver på nettsiden Transportløyve