Cookie Consent by TermsFeed Energi, mineraler og industri - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Energi, mineraler og industri

Hovedoppgaven er å legge til rette for vekst, utvikling og arbeidsplasser innen kraftforedlende industri, fornybar energi, petroleum og bergverk, og styrke Nordlands posisjon som energi- og industrifylke. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nordland fylkeskommune koordinerer, finansierer og jobber med rammebetingelser for mineraler, energi og kraftforeldende industri. Nordland har store mineralressurser, og er en av landets største fornybarregioner med en stor kraftproduksjon og et kraftoverskudd på rundt 7,5 TWh årlig. Det grønne skiftet gjør at etterspørselen etter mineraler, fornybar energi og industriprodukter som er basert på det vokser raskt over hele verden. For å nå klimamålene i 2030 og skape et utslippsfritt samfunn mot 2050 skal alt legges om fra fossil til fornybar energi. Det gir store muligheter for Nordland knyttet til næringsutvikling, og til å skape nye eksportinntekter og arbeidsplasser. Kraftforedlende industri har lenge vært et satsingsområde i fylkets strategiske næringsutvikling, og Nordland var først ute med en egen industristrategi. Prosessindustrien er en av fylkets største eksportnæringer i dag, kun slått av sjømatnæringen. Nå arbeides det med å legge til rette for at også de nye kraftforedlende industriene som batteri, hydrogen og datasenter skal etablere seg her.  

Oppgaver knyttet til fagområdene mineraler, industri og energi 

 • Rådgivning og veiledning til næringsaktører, kommuner, utviklingsaktører og andre interessenter.  

 • Saksbehandling knyttet til virkemidler på næring og næringsrettet FoU og innovasjon 

 • Sekretariat for fylkesrådet, og saksbehandling i forbindelse med politiske prosesser knyttet til rammebetingelser og politikkutvikling 

 • Legge til rette for å koble bedrifter, leverandørindustri og kompetansemiljøer.  

 • Initierer analyser, forstudier og forprosjekter i tråd med næringspolitiske målsettinger. 

 • Behandling av søknader om driftskonsesjon etter Mineralloven og skjellsandskonsesjoner etter Havbunnsmineralloven. 

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring industrikonferansen i Bodø: rettet mot kraftforedlende industri i samarbeid med Norsk Industri. 

 • Deltakere og/eller observatører i samarbeidsprosjekt og nettverk som eksempelvis ACT, Samarbeidende kraftfylker, Olje- og gassklyngen på Helgeland, Betongklyngen, Energi i Nord, Det fylkeskommunale hydrogennettverket, Invest in Nordland, Invest in Rana, Invest in Bodø, Mobiliseringsarbeid for batterietablering på Mo  

 • Samarbeid Troms og Finnmark fylkeskommune knyttet til Nordnorsk Mineralstrategi. 

 • Sekretariat for energirådet i Nordland 

 • Sekretariat for Nordnorsk Petroleumsråd, Norskehavsrådet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner fra Møre og Romsdal til Troms og Finnmark 

Kontaktinfo: 
Mineraler: Ola Torstensen, fylkesgeolog, olator@nfk.no, mobil: 99698860 
Industri: Øyvind Visnes, seniorrådgiver, oyvvis@nfk.no, mobil:91791429 
Energi: Trine Fredriksen, seniorrådgiver, trifre@nfk.no, mobil: 91399144