Hild-Marit Olsen hilser på elevrådsleder Kristin Moen ved Narvik vgs.

Tema for møtene var forslaget om å legge ned musikklinja ved Narvik videregående skole. Etterpå ble Hild-Marit Olsen takket med julesangen "Deilig er jorden".

Økonomiplan og budsjett, skolestruktur, nordnorsk filmfond, regjeringens sjømatmelding, nasjonal helse- og sykehusplan og Nordland fylkes kulturpris er noen av de viktigste sakene under fylkestingets møte i Bodø 7. - 10. desember. 

- Rødt vil stemme imot nedlegging av musikklinja ved Narvik videregående skole.

I neste uke dobles antall avganger i rushtida på bussen som går fra Skavdalslia til Løpsmark.

- Gratulerer til Tone Vangen som ny politimester i Nordland. 

- Dette er fantastisk gode nyheter for Sandnessjøen og Helgeland! 

Vedlikehold av oljerigger kan skape ny industrivekst på Helgeland. 

- Vi stiller oss bak de anbefalte løsninger fra Statens vegvesen for E10 i Lofoten.

Nordland fylke, med sine om lag 28 000 innsjøer og en fjerdedel av Norges kystlinje, flyter over av oppgaver når vann skal forvaltes. Det overordnede ansvaret for at innbyggere, næringsliv og naturen får den vannkvalitet som trengs, ligger hos fylkeskommunen. 

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder, m hurtigruta i bakgrunnen

-Alle flytte og etableringskostnadene må på bordet før avgjørelsen om hvordan Forsvaret skal se ut i framtida avgjøres.