Til alle reisende og ikke minst sjøfolk på fartøy i fylkeskommunens tjeneste.

 

 

Ungt Entreprenørskap i Nordland får millionstøtte fra fylkesrådet.

 

Litt skummel steinbit i kar

Gifas tilbyr Nordland fylkeskommune å flytte noe lakseproduksjon inn til landbaserte undervisning. Nå blir det fisk i karene på Domus Pisces. 

Fylkesrådet mener at framtidige kommunesammenslåinger må baseres på frivillighet. 

- Ungdomsråd er et av de viktigste talerørene for ungdom inn til folkevalgte organer og resten av samfunnet.

 

Fristen er satt til 28. februar, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene.  

Den første søknadsrunden i Interreg Nord åpnet torsdag.

Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo innledet og avsluttet folkemøtet om hurtigbåt i Træna tirsdag 27.januar 2015. Ordfører Per Pedersen lytter

Samferdselsråden møtte et engasjert folkemøte i Træna tirsdag. Tema var hurtigbåt. 

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen foran noen fly i en hangar i samtale med en mann.

Fylkesrådet mener Landsverneplanen for Forsvaret Fase II som nå er på høring, har så store faglige svakheter at den ikke kan behandles videre uten betydelige endringer. 

Oddleif Olavsen

Oppfølgingstjenesten (OT) i Nordland fikk 42 prosent av «sine» ungdommer ut i aktivitet i fjor. Det er 6 prosent bedre enn landssnittet.

 

Nordland fylkeskommune får èn million kroner i gave fra Gjensidigestiftelsen og bevilger selv tilsvarende beløp i et unikt samarbeid om skilting og merking av turstier i Nordland.