Nordlandskonferansen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av utvikling av Nordlandssamfunnet. I 2016 samles vi på Scandic Havet i Bodø 12-14. januar, med hovedtema "Neste generasjon".
 

Se programmet for konferansen

 

Vi får høre om trender som former neste generasjon Nordland. Programmet favner bredt; fra neste generasjon bokstavelig talt, til neste generasjon kompetanse, arbeidsplasser, ledelse, by- og regionutvikling og frivillighet.

 

Onsdag åpner vi med fylkesrådsleder Tomas Norvoll, og får besøk av statsråd Vidar Helgesen som skal fortelle om regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft. Ny administrerende direktør i IKT Norge snakker om trender som vil endre fremtidens nærings- og samfunnsliv. Digitalisering er et nøkkelord.

 

Videre snakker vi om hvilke kompetanser vi har behov for i fremtiden. Her blir nye Nord universitet presentert, neste generasjon utdanningspolitikk og ikke minst kommer Tjerand Silde i «Lær Kidsa Koding». Koding spiller en stor rolle for de innovative løsningene som er med på å gjøre samfunnet vårt bedre, og da må vi sørge for at den neste generasjonen har ferdighetene som skal til for å forandre verden.

 

I sesjonen om fremtidens næringsliv, arbeidsplasser og ledelse innleder Erlend Bullvåg med Indeks Nordland 2016. Vi får også høre om fremtidens vekstnæringer, Loveleen Brenna vil snakke om at mangfold er business, og vi vil høre fra gründere som brenner for bedriften og for hjemstedet sitt.

 

Torsdag står neste generasjon by- og regionutvikling på programmet. Her får vi en spennende videoreportasje om signalbygg som Stormen, Rabothytta og Øvre Forsland kraftverk. De har alle vekket internasjonal oppmerksomhet for innovativ arkitektur, og skapt stolthet i sine lokalmiljø.

 

Denne blir fulgt opp av Erling Dokk Holm som vil snakke om arkitektur som drivkraft i by- og regionutvikling.

«Smart City» er også et spennende tema, som handler om verktøy for helhetlig planlegging i kommuner, byer og tettsteder. Nordlandskonferansen 2016 avsluttes med en sesjon om det viktige samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, hvor vi ser på nye frivillige løsninger for nye samfunnsutfordringer.

 

Vi kan love deg to dager fylt med inspirasjon, ny kunnskap og spennende kontakter, som åpner for nye muligheter for utvikling i og av Nordland.


For program og påmelding, gå til Nordlandskonferansens nettsider

 

Stortinget har fastslått at Innovasjon Norge fortsatt skal være eid av fylkeskommuner og staten.

 

Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Femten bibliotek og fylkesbiblioteket i Nordland får til sammen 1 019 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket. 

 -Sjømatindustrien trenger fisk, ikke frislipp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).  

 

- Vi må ikke glemme at geografi og vær er definerende for politikken i Nord-Norge. Det gjelder også innen helse- og sykehussektoren.

 

Billedkunstneren Dagfinn Bakke fra Vågan er årets vinner av Nordland fylkes kulturpris. 

Se Turid Næss og Gisle Ebbesen fra Vega motta kulturlandskapsprisen 2015 av fylkesmann Hill-Marta Solberg under fylkestingets samling i Bodø.

Hild-Marit Olsen hilser på elevrådsleder Kristin Moen ved Narvik vgs.

Tema for møtene var forslaget om å legge ned musikklinja ved Narvik videregående skole. Etterpå ble Hild-Marit Olsen takket med julesangen "Deilig er jorden".

Økonomiplan og budsjett, skolestruktur, nordnorsk filmfond, regjeringens sjømatmelding, nasjonal helse- og sykehusplan og Nordland fylkes kulturpris er noen av de viktigste sakene under fylkestingets møte i Bodø 7. - 10. desember. 

- Rødt vil stemme imot nedlegging av musikklinja ved Narvik videregående skole.