- Vi setter opp buss mellom Stokkvågen og Sandnessjøen allerede lørdag, sier fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen. 

Arctic Race of Norway skapte i fjor en meromsetning for norsk næringsliv på over 80 millioner kroner. - Markedsføringseffekten er mye viktigere, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

 

2014 ble et topp-år i antall fagbrev i helse- og oppvekstfag. 347 fag- og svennebrev i Nordland i fjor viser en god økning

 

 

Fiskeridirektøren vil dele landet inn i tre fiskeriregioner.

–Dette er et dårlig forslag, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Ordfører Per Pedersen (KrF) tok i mot samferdselsråd Hild-Marit Olsen (Ap)

Fylkesrådet støtter Træna kommune med to millioner kroner. Pengene skal gå til sikring av mottak av fisk nå som sesongen er i gang. 

Bor du i Norges beste by eller tettsted? Da kan du foreslå nettopp ditt hjemsted som kandidat til statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by. 

Øyvind Birkeli fra Nordland konkurrerte mot tre fra Troms og vant. Seieren sender han videre til NM i rørleggerfaget. Oddleif Olavsen gratulerer.

Hild-Marit Olsen møtte ordførerne Anne-Sofie Mathisen i Dønna, Arnt Frode Jensen, Dønna og Jon Erik Johansen, varaordfører, Dønna

Samferdselsråd Hild-Marit Olsen har startet dialogen med viktige kommuner for samferdsel. 

Fylkesrådet tar flere grep for å intensivere arbeidet med båt og ferjeruter i Nordland. 

Tross ulike interesser i Europa fortsetter Russland og EU arbeidet med nytt Kolarctic-program for finansieringsperioden 2014-2020. Programmet er nå sendt ut på høring.