- Det er helt fantastisk å motta Norges viktigste kulturpris til et prosjekt som hele Nordland har eierskap til.


 

Både fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesordfører Sonja Steen (Ap) hilste årsmøtet i Nordland fylkes Fiskarlag som startet i dag. 

 

Skal norsk industri være konkurransedyktig må det skapes flere lærlingeplasser.

Fylkesvalgstyret her representert ved Jon Tørset, leder Sonja A. Steen, Marit Tennfjord, Jørgen Bikset og valgstyrets sekretær Lise Wærnes Nilsen

Fylkesvalgstyret har avsluttet fintellingen. Dermed er sammesetningen av det nye fylkestinget klart.

I dag ble det nye fylkesrådet presentert, med medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 

Fylkesordfører Sonja Steen på internasjonalt seminar i St.Petersburg

Sonja A. Steen fokuserte på samarbeidet mellom Leningrad oblast og Nordland fylke som i 2017 vil feire 30 år.

Leder av fylkesvalgstyret Sonja A. Steen sammen med leder av sekretariatet Lise Wærnes Nilsen, Eli-Nann Stubberud, Sidsel Løding Larssen og Anita Hansen.

Sekretariatet til fylkesvalgstyret er klar til fintelling av stemmesedlene til fylkestingsvalget fra kommunene. 

Fra venstre Helene Kjerrvang Krüger, Bjørn Oddvang, Rigmor Danielsen, Ingelin Noresjø (KrF)

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) møtte i går elever og ledelse ved Polarsirkelen videregående skole. Tema var fylkeskommunens handlingsplan mot selvmord.

Ásmundur Guðjónsson er ny direktør i Nordisk atlantsamarbeid (NORA). Han har lang erfaring fra det nordiske samarbeidet.

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder, m hurtigruta i bakgrunnen

Økende arbeidsledighet og tunge skyer i den økonomiske horisonten krever at kloke hoder jobber sammen.