Anita Krohn Traaseth kommer til Nordlandskonferansen 2015, og skal snakke om et drømmeløft for norsk innovasjonsevne.

I forbindelse med Nordlandskonferansen vil Erlend Bullvåg fra Kunnskapsparken Bodø presentere næringslivs- og samfunnsutviklingen i fylket 

Elle Márjá Eira Band skal opptre på Nordlandskonferansen, bare en uke før de har konsert på Bodø Jazz Open.  

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte 1. desember rapporten "Kriterier for god kommunestruktur" til statsråd Jan Tore Sanner. Rapporten gir viktige faglige innspill til regjeringens mål om å skape større og mer robuste kommuner i Norge.

 

Fylkesrådet vil legge trykk på arbeidet for dobbeltspor på Ofotbanen, og legger 700 000 kroner inn i et treårig prosjekt fram mot Nasjonal Transportplan 2018-2027. 

Narom får en million kroner til forprosjekt for satellittoppskyting fra Andøya Space Center. 

23 handelsstedsarkiver fra Salten og Lofoten skal føres inn i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs "Memory of the world"-register, en liste over viktig og umistelig kulturarvs-dokumentasjon. 

Kulturlandskapsprisen Nordland for 2014 gikk til gårdbrukerne på de fire gårdene på Husvær i Herøy. 

Erlend Mogård-Larsen fra Nesna fikk Nordland fylkes kulturpris for 2014. 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Det blir ikke kutt i transport av gods med NEX og hurtigbåten til Træna fra nyttår.