Cookie Consent by TermsFeed Hydrogen for skip - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skal forske på bruk av hydrogen for skipsfart

Narvik Hydrogen AS innvilges 200 000 kroner til gjennomføringen av forprosjektet «HY4MAR Utvikling av ny hydrogen fylleteknologi for maritim anvendelse". 

Båtdekk i opprørt sjø. Foto. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Odd Steinar Åfar Viseth

Hvordan kan skip med hydrogendrift få lastet ombord drivstoffet på en rask, enkel og sikker måte? Det er enkelt sagt det man skal forske mer på gjennom et forprosjekt regi av Narvik Hydrogen AS og med fra Nordic Nor AS, Universitetet i Tromsø, Institutt for energiteknikk, Teco2030 power systems AS og Greenstat Energy AS som prosjektdeltakere.

Smilende mann med rød vegg i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Bjørn Larsen. Thor-Wiggo skille

–Hydrogen er viktig i den grønne omstillingen. Dersom forprosjektet kan bidra til enklere innfasing og tilpasning, samt mindre transport, vil det gi en positiv klimaeffekt direkte. Dette handler også om å utvikle verdikjedene i Nordland rundt hydrogen energibærer til havs. Det er ellers et mål at forprosjektet skal utvikles videre i et større hovedprosjekt i neste fase, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Mer om prosjektet: 

For at omstillingen med å ta i bruk hydrogen som drivstoff skal lykkes, er det avgjørende at hydrogenet blir produsert med svært lave utslipp og til en konkurransedyktig kostnad. Dette forprosjektet tar sikte på å utvikle et kunnskapsgrunnlag for hurtig overføring av store volumer av hydrogengass til maritime anvendelser.  
Overføring av store volumer av hydrogen mellom tanker ved høyt trykk medfører oppvarming av gassen når trykket reduseres i fyllingsprosessen, og dette gir økt sikkerhetsrisiko. Varmen kan da ikke fjernes raskt nok, slik at fyllingen må skje langsommere eller den må kjøles gjennom et avansert kjølesystem.  
Prosjektet skal utvikle praktiske og digitale løsninger for å ivareta denne utfordringen. Dette kan også legge til rette for flerbruk med andre sektorer. Hydrogen har potensial til å bidra til avkarbonisering av transport og industri, og Norge og Narvik kan skape verdier gjennom eksport av hydrogenteknologi og rent hydrogen som energibærer.