Cookie Consent by TermsFeed Eldre grundere - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vi ha internasjonalt prosjekt om entreprenørskap for eldre

Fra høyre Bjørn Helge Hansen, leder Nordland eldreråd (NER), Elisabeth Nilssen, Saltstraumen stories, Bjørn Sture Trymbo, Magnum Vinbar, Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører og  Mai-Helen Walsnes, nestleder NER. - Klikk for stort bildeFra høyre Bjørn Helge Hansen, leder Nordland eldreråd (NER), Elisabeth Nilssen, Saltstraumen stories, Bjørn Sture Trymbo, Magnum Vinbar, Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører og  Mai-Helen Walsnes, nestleder NER. Trond-Erlend Willassen  Nordland eldreråd vil ha fokus på den store ressursen eldre kan være i arbeids- og samfunnslivet. Nå ser de på mulighetene for å starte et internasjonalt prosjekt for å lære mer.

Seniorressursen – seniorentreprenørskap – Silver Economy. Disse begrepene stod på agendaen da Nordland eldreråd inviterte til møte denne uka. For å gi et eksempel på hva dette temaet dreier seg om, var to godt voksne grundere invitert: henholdsvis Elisabeth Nilsen, fra kulturnæringsbedriften Saltstraumen stories og Bjørn Sture Trymbo fra Magnum Vinbar i Bodø.

Historiene de forteller fra sine virksomheter, viser med all tydelighet at entreprenørskap godt kan passe også for de som ikke lenger er ungdommer. Begge gründerne har lange karrierer bak seg, henholdsvis som universitetslektor og i bankledelse, men valgte å satse på egen bedrift seint i yrkeslivet.

Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016, heter det en rapport utarbeidet av Frivillighet Norge. Det ble beregnet at pensjonistene i 2016 brukte rundt 13.800 årsverk på frivillig arbeid knyttet til organisasjoner, lag og frivillighetssentraler mens de la ned cirka 32.000 årsverk på uformelt frivillig arbeid.

— Dette underbygger at eldre i dag er ved god helse, har levd et aktivt samfunnsliv, er godt utdannet og besitter en stor restarbeidsevne. Eldre er simpelthen en enrom ressurs for samfunnet vårt. Aldring er ujevnt geografisk fordelt, og enkelte kommuner vil oppleve en svært sterk aldring, med store konsekvenser for ressursbruk og inntektskilder, mens andre kommuner vil berøres i langt mindre grad. Dette innebærer at det i årene som kommer er vesentlige å planlegge for en best mulig alderdom for de det gjelder, deres nærmeste og lokalmiljøet de er en del av, sier Bjørn Helge Hansen, leder i Nordland eldreråd.

— Dette må settes i system gjennom metodeerfaringer, kunnskapsbygging og effektivt planarbeid.  Vi ønsker å få etablert et internasjonalt prosjekt om dette viktige temaet, i den hensikt å erfaringsoverføre og finne fram til gode metoder og systemforankring. Slik kan få til prosesser som leder til resultater på området, sier Hansen.