OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ny strategi for reiseliv og opplevelser

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til å bygge et regenerativt reiseliv i Nordland. Dette er essensen i den ambisiøse og framtidsrettede strategien som Fylkestinget har vedtatt.

Utsikt mot Svolvær Chris Craggs/www.nordnorge.com/Vågan

Nordland fylkesting vedtok i april 2023 den nye "Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027". Dette er en næringsstrategi med et gjennomgående og tydelig samfunnsperspektiv. 

Strategien introduserer et regenerativt perspektiv på reiseliv. Med regenerativt menes et reiseliv som har som ambisjon å bidra til fornyelse av ressursene og å skape positiv merverdi for lokalsamfunn, klima og miljø. Et regenerativt reiseliv tar med andre ord bærekraft lenger enn å forsøke å unngå skade eller kompensere for den.

Med den globale klimakrisen som bakteppe, er det mange internasjonale reiselivsorganisasjoner som har tatt til orde for et paradigmeskifte i hvordan reiselivets suksess måles og forstås (bl.a. OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, UNWTO verdens turismeorganisasjon og WTTC verdens reiseliv- og turismeråd.

Også regionalt og lokalt blir det viktig å sikre en god håndtering av den omstillingen som både samfunnet og reiselivet skal gjennom i årene framover. Det regenerative perspektivet anerkjenner omstillingsbehovet og gir innspill til nye og helhetlige løsninger. 

Den nye strategien er utarbeidet som en oppfølging av «Strategi- for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017 – 2021» og definerer hvordan Nordland fylkeskommune skal jobbe med reiseliv og opplevelser i perioden 2023-2027. Innsatsen rettes mot de områdene der Nordland fylkeskommune kan utgjøre en forskjell og der fylkeskommunens roller og virkemidler åpner for innsats.   

Strategien fremhever reiselivet som en samfunnsnyttig næring. Næringen må styrkes ytterligere og bli mer robust for at fylkeskommunen skal kunne bruke reiseliv og opplevelser som et enda mer strategiske verktøy i samfunnsutviklingen. For å lykkes med strategien må det legges om til et reiseliv der attraktive lokalsamfunn, samhandling, natur-, kultur- og fellesskapsverdier samt klima settes høyt, og der tenkning og prioriteringer fortrinnsvis hentes fra økologisk økonomi.

Erfaringene fra pilotprosjektet på besøksforvaltning er brukt og vil bli videreført i den nye strategien. Når Nordland fylkeskommune etterstreber en helhetlig tilnærming, kan det ikke uten videre settes et skille mellom utvikling, markedsføring og besøksforvaltning. Disse oppgavene må ses i sammenheng. Nordland fylkeskommune ønsker å lede an i den regenerative reiselivsutviklingen. 

Les strategien her:

 Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027 (PDF, 19 MB)