OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Første kurs i besøksforvaltning for planleggere

"" - Klikk for stort bilde Stockbilder

 Hvordan kan vi formidle viktige verdier knyttet til bærekraft og besøksforvaltning til gjestene våre før de kommer på besøk? Dette har vært temaet for utviklingsprosjektet vi har samarbeidet med Destinasjon Lofoten og NordNorsk Reiseliv om de siste 2 årene. Se videoene som er blitt produsert og testet i delprosjektet. 

Pilotprosjektet tok i 2019 initiativ til å utvikle et videreutdanningskurs for å øke og utvikle kompetansen hos planleggere knyttet til besøksforvaltning. Vi samarbeider med NMBU som har bred og tverrfaglig kompetanse på dette området. Kurset har fått navnet Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn. Nå har vi fått innvilget midler fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til utvikling og gjennomføring av kurset. 

Målet er å øke kompetanse hos kommunale planleggere og andre aktører i offentlig og privat virksomhet, spesielt de som har ansvar innen areal- og miljøforvaltning, reiseliv og levende lokalsamfunn. Besøksforvaltning er et nytt fagfelt og denne typen kurs er mangelvare i dag. Kombinasjonen av erfaringene pilotprosjektet på besøksforvaltning har gjort fram til nå og kompetansen til forskerne ved NMBU gjør at vi nå utvikler et helt nytt tilbud.

 

Skilt med No Caming som står ved siden av en kirkegård. - Klikk for stort bilde

 Kurset er samlingsbasert, med 3 samlinger av 3 dager hver. Samlingene vil foregå lokalt i Nordland (Lofoten og Helgeland). Bestått gjennomføring vil gi 10 studie-poeng. Studentene kan velge om de vil ta kurset på bachelor- eller masternivå, noe som løses ved at oppgavene som gis vil være forskjellige avhengig av det valgte nivået. I løpet av året skal studentene levere inn to oppgaver. Den ene er et selvvalgt prosjekt med utgangspunkt i eget sted og problemstillinger man er, eller har vært, i berøring med. Den andre oppgaven er en teorioppgave. Mellom samlingene legges det opp til dialog på digitale plattformer og veiledning fra foreleserne.

 

Kurset vil være relevant både i forhold til steder som opplever mye turisme, gjerne på enkelte steder eller på noen tidspunkt i løpet av året, og også for områder som har lite besøk og ønsker mer turisme fordi det her kan jobbes med å utvikle en bærekraftig reiselivsnæring fra starten av. Kurset vil i tillegg være relevant for nasjonalparker og verneområder som skal utvikle og forbedre besøksstrategier, eller for f.eks. verdensarvområder og kulturminneforvaltning.

På samlingene vil vi bruke nærmiljøet på de ulike stedene kurset arrangeres på, samt ta inn aktuelle lokale problemstillinger i forelesningene. Dette er for å sikre at innholdet har lokal forankring og at det får en høy praktisk relevans for studentene.

 

Hender som skriver på et papir - Klikk for stort bilde

 Pilotprosjektet ønsker også at kurset skal bidra til å utvikle flere gode verktøy for praktisk besøksforvaltning. Vi ønsker at de som deltar er med og deler sin kunnskap og bidrar inn i den faglige dialogen. Gjennom de ulike studentoppgavene vil også deltakerne få konkrete eksempler og ideer til hvordan besøksforvaltning kan gjøres i praksis. Nordland fylkeskommune ønsker dessuten å bruke kunnskap og verktøy som opparbeides gjennom kurset i etterkant. Elementer fra kurset kan innarbeides som ny praksis i veiledning og samhandling mellom regionalt og lokalt plannivå.

 

Vi håper mange har lyst til å være med på dette kurset! Påmeldingsfristen vil bli i midten av november 2020. Samlingene er tenkt lagt til februar, juni og oktober 2021. Det er plass til inntil 30 studenter på kurset. I første omgang vil deltakere fra pilotkommunene Meløy, Vega, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst prioriteres. Deretter vil deltakere fra Nordland fylkeskommune og andre kommuner og steder i Nordland få plass. Dersom det fortsatt er plasser igjen vil det åpnes opp for deltakere fra andre deler av landet. Støtten vi har fått fra DIKU gjør at deltakeravgiften vil bli relativt lav.

Vi legger snart ut mer detaljert informasjon om kurset, så følg med. Dersom du er interessert i å delta, så meld gjerne din interesse til oss, så sender vi oppdateringer til deg direkte. Ta kontakt med Ann Heidi på annhan1@nfk.no eller Hanne på hanlyk@nfk.no så holder vi deg oppdatert med mer informasjon.