Besøksforvaltning på Eggum

Eggum bygdelag har jobbet aktivt med besøksforvaltning i mer enn 20 år, sammen med nasjonal turistveg og kommunen. 

"" - Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt  

Mange tiltak er gjennomført på dugnad opp gjennom årene, men generasjonsskifte og færre aktive bønder gjorde til at man følte avmakt i møte med langsomtarbeidende store «vesener». Diskusjonene gikk om hvilke kvaliteter og verdier man ville skjerme og ha for oss selv, hva som var felles goder for de som bor her, og for de som eier eller leier hus på Eggum. 

Styret for grendelaget ønsket å bli mer proffe, og å ta mer styring over utviklinga. De hadde også behov for å ta tak i noen strakstiltak for å bedre situasjonen når det gjaldt skilting og informasjon, for å sikre muligheter for drift av kafeen og gode sanitære forhold i utmarka. Tjenestedesign kunne være en god måte å jobbe på, når man hadde slike utfordringer.