OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Medvirkning og involvering av lokalbefolkningen

Det moderne, bærekraftige reiselivet utspiller seg i lokalsamfunnet og i samspill med lokalsamfunnet. God besøksforvaltning må derfor ta utgangspunkt i lokalbefolkningas behov

Lokale innbyggere har følelser for området de bor i og tanker om hvordan reiselivet kan bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet. For å skape god dialog og partnerskap lokalt må vi styrke dialog som verktøy i lokalsamfunnets beslutningsprosesser. Kompetanse på besøksforvaltning må også bygges opp og styrkes slik at innbyggere, grunneiere og grendelag blir i stand til å ta en mer aktiv rolle i besøksforvaltningen og får redskaper som kan målbære deres verdier, ønsker og behov. Pilotprosjektet har utviklet og testet flere verktøy for praktisk besøksforvaltning på grendenivå.
 

Artikkelliste