Besøksforvaltning på Fredvang

Fredvang og bygdene omkring danner fallsporten til Lofotodden nasjonalpark i Flakstad kommune. Kvalvika og Ryten er de mest kjente turmålene og sommeren 2017 tok det helt av.

"" - Klikk for stort bilde  

Det trengtes et mer helhetlige grep og folk måtte dra lasset sammen. Om lag 10 ulike lag og foreninger i bygdene her samlet seg i et felles bygdelag med det klingende navnet Samstræv. Parkeringssituasjonen i Torsfjorden ble etter hvert uholdbar, og kommunens forslag om 200 parkeringsplasser i utmarka skapte en storm av protester. De studerte foredrag og filmer fra besøksforvaltningsseminaret i Svolvær. 

De grunnleggende spørsmålene ble da tydelige: Hva vil vi egentlig ta vare på? Hva vil vi oppnå med tilretteleggingen? De forstod at svarene pekte mot gode løsninger. Styret bad om å få bli med på å utvikle kurs i besøksforvaltning for grendelag (frivillig sektor). Kommunestyret etablerte en arbeidsgruppe i besøksforvaltning, der bygdefolket var i flertall. Kommunen meldte seg på et NODA-kurs i tjenestedesign der besøksforvaltning var tema. Næringssjefen deltok sammen med en av ildsjelene i bygdelaget og en lokal designer.