Utvikling av kurs i besøksforvaltning for politikere

Pilotprosjektet har høsten 2019 startet et samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon) i Nordland. Målet er å utvikle et temakurs på besøksforvaltning innen Folkevalgtprogrammet. Kurset skal utvikles i tett samhandling med de 8 pilotkommunene og vil bli testet og evaluert i løpet av første halvdel av 2020.

"En ny samtale" av Karin Tapper. Skulpturlandskap Nordland, Vega kommune - Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt  

Målet med kurset er å styrke entusiasmen og kunnskapen om reiseliv og besøksforvaltning hos folkevalgte i kommunene. Inspirasjon er hentet fra andre kurs som KS arrangerer, spesielt Folkevalgtprogrammet og temakurset for Verdiskaping med natur og kultur. Pilotprosjektet og KS Nordland vil samarbeide om å utvikle og teste det nye temakurset, som på sikt også kan bli aktuelt for andre kommuner som satser på besøksnæringer.

18. november 2019 ble det gjennomført en faglig workshop for å utvikle form og faglig innhold i kurset. På møtet deltok ressurspersoner med ulike roller. De som var med, i tillegg til Ann Heidi og Hanne, var Mona Halsbakk (senirorådgiver i KS Nord), Halvard Dahle Lægreid (rådgiver miljø- og ressursforvaltning, KS sentralt), Kjell-Idar Berg (rådmann Vestvågøy, leder rådmannsutvalget i Nordland), Ola Arnfinn Loe (politiker i Meløy, leder av planutvalget, medlem Salten regionråd), Espen Maruhn (Meløy Utvikling), Ingelin Noresjø (næringsråd Nordland fylkeskommune) og Bjørn-Åge Jensen (daglig leder Norges nasjonalparkkommuner).

Det kom mange gode innspill til hvordan kurset skal utformes. Fordi mange politikere har begrenset kunnskap om reiseliv- og besøksnæringene blir det viktig å gi bakgrunnskunnskap om næringen. Langsiktige perspektiv og prinsipper bør diskuteres, men må balanseres med eksempler fra konkrete lokale saker som skal opp til behandling. Vi ble enige om å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan sendes til politikerne i forkant.

I det videre arbeidet jobber pilotprosjektet med å utvikle et 1-times kurs for hele kommunestyret som kan arrangeres i forkant av et ordinært kommunestyremøte. I tillegg skal vi utvikle et dagskurs for planutvalgene, der både politikerne og planleggerne i den enkelte kommune deltar. Det gjøres avtaler for testing og evaluering i samarbeid med kommunene i løpet av første halvår 2020. 

Les mer om kurs i besøksforvaltning for lokalpolitikere