OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Utvikling av kurs i besøksforvaltning for politikere

Pilotprosjektet har høsten 2019 startet et samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon) i Nordland. Målet er å utvikle et temakurs på besøksforvaltning innen Folkevalgtprogrammet. Kurset skal utvikles i tett samhandling med de 8 pilotkommunene og vil bli testet og evaluert i løpet av første halvdel av 2020.

"En ny samtale" av Karin Tapper. Skulpturlandskap Nordland, Vega kommune - Klikk for stort bilde Ernst Furuhatt  

Målet med kurset er å styrke entusiasmen og kunnskapen om reiseliv og besøksforvaltning hos folkevalgte i kommunene. Inspirasjon er hentet fra andre kurs som KS arrangerer, spesielt Folkevalgtprogrammet og temakurset for Verdiskaping med natur og kultur. Pilotprosjektet og KS Nordland vil samarbeide om å utvikle og teste det nye temakurset, som på sikt også kan bli aktuelt for andre kommuner som satser på besøksnæringer.

18. november 2019 ble det gjennomført en faglig workshop for å utvikle form og faglig innhold i kurset. På møtet deltok ressurspersoner med ulike roller. De som var med, i tillegg til Ann Heidi og Hanne, var Mona Halsbakk (senirorådgiver i KS Nord), Halvard Dahle Lægreid (rådgiver miljø- og ressursforvaltning, KS sentralt), Kjell-Idar Berg (rådmann Vestvågøy, leder rådmannsutvalget i Nordland), Ola Arnfinn Loe (politiker i Meløy, leder av planutvalget, medlem Salten regionråd), Espen Maruhn (Meløy Utvikling), Ingelin Noresjø (næringsråd Nordland fylkeskommune) og Bjørn-Åge Jensen (daglig leder Norges nasjonalparkkommuner).

Det kom mange gode innspill til hvordan kurset skal utformes. Fordi mange politikere har begrenset kunnskap om reiseliv- og besøksnæringene blir det viktig å gi bakgrunnskunnskap om næringen. Langsiktige perspektiv og prinsipper bør diskuteres, men må balanseres med eksempler fra konkrete lokale saker som skal opp til behandling. Vi ble enige om å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan sendes til politikerne i forkant.

I det videre arbeidet jobber pilotprosjektet med å utvikle et 1-times kurs for hele kommunestyret som kan arrangeres i forkant av et ordinært kommunestyremøte. I tillegg skal vi utvikle et dagskurs for planutvalgene, der både politikerne og planleggerne i den enkelte kommune deltar. Det gjøres avtaler for testing og evaluering i samarbeid med kommunene i løpet av første halvår 2020. 

Les mer om kurs i besøksforvaltning for lokalpolitikere