OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Besøksforvaltning tema på Norsk Opplevelseskonferanse

Besøksforvaltningsprosjektet samarbeidet med Norsk Opplevelseskonferanse og bidro på fagseminaret "Turister, lokalsamfunn og næring - Håndterer vi veksten?"  som ble arrangert i Svolvær 31. oktober 2019. 

Personer sitter i konferansesal og følger med på et foredag. - Klikk for stort bilde

Er vi rigget for framtiden? Fungerer dagens destinasjonsledelse og samspillet mellom næringsaktører, kommuner og lokalsamfunn godt nok? Eller er det en form for «systemsvikt» i evnen til å håndtere turismens utvikling vi ser konturene av? Dette var tema på fagseminaret arrangert i etterkant av hovedprogrammet torsdag 31. oktober 2019 kl 09.00-13.00. Les mer om konferansen på norskopplevelseskonferanse.no

Ann-Jorid Pedersen fra Mimir var programleder og innledet med innlegget "Turister, lokalsamfunn og næring – håndterer vi veksten?". Pilotprosjektet for besøksforvaltning bidro inn i planleggingen av seminaret og Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja holdt også presentasjonen "Hvilke løsninger ser vi etter?". Brit Reinsli fra Innovasjon Norge snakket om merkeordningen deres under tittelen "Merket for bærekraftig reisemål gir noen svar - men ikke alle". I tillegg bidro representanter fra reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap og politisk nivå med relevante eksempler og problemstillinger. Disse var Agata Gasior (Lofoten Planet AS) og Runhild Olsen (Catogården), Trine Krystad (Visit Svalbard), og Lena Hamnes (varaordfører i Vågan kommune). Last ned de andre presentasjonene på seminaret. 

Det var ca. 60 deltakere på seminaret. Deltakerne gav mange gode innspill etter å ha jobbet i grupper med følgende refleksjonsoppgaver:

  1. Hva vil norske reisemål slite mest med i åra som kommer? Og hva blir viktigst å løse?
  2. Hva skal til for å sikre en sterkere, mer samkjørt og effektiv lokal destinasjonsledelse på reisemålene i framtida?
  3. Hvilke nasjonale strukturer trenger norsk reiselivsnæring rundt seg for å lykkes med videre utvikling, bærekraft og verdiskaping?

Fagseminaret ble evaluert som en del av Norsk Opplevelseskonferanse og fikk god tilbakemelding fra de som deltok. Vurderingene er gjort på en skala der 1 er lavest og 5 er høyest, og den foreløpige evalueringen (pr. 19.11.19) viser:

  • Faglig innhold: 4,57 (gjennomsnitt 4,0)
  • Dialog, debatt og gruppearbeid: 4,38 (gjennomsnitt 3,7)
  • Programledelse/foredragsholdere: 4,48 (gjennomsnitt 4,1)