OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Underveisrapport

Pilotprosjektet har laget en rapport som oppsummerer noen av tiltakene som er igangsatt i løpet av prosjektperiodens første halvannet år.

Underveisrapporten oppsummerer alle delprosjektene som er gjennomført så langt i prosjektperioden. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt innenfor temaområder som; planarbeid, involvering og medvirkning fra lokalsamfunn, fysisk tilrettelegging og infrastruktur, markedsføring og reisemålsutvikling, samt fellesgodefinansiering. 

Pilotprosjektet har så langt lagt vekt på følgende overordnede prinsipper:

  • Reiselivsnæringen skal bidra til utvikling av bærekraftige lokalsamfunn
  • Fokus må skifte fra volum til verdiskaping
  • Helhetlig og langsiktig planlegging er avgjørende for de gode løsningene
  • Reiselivsnæringen må i økende grad flytte fokus fra markedsføring til besøksledelse
  • Mange aktører må involveres i besøksforvaltningen framover

 

Last ned rapporten her: Underveisrapport (PDF, 977 kB)