Underveisrapport

Pilotprosjektet har laget en rapport som oppsummerer noen av tiltakene som er igangsatt i løpet av prosjektperiodens første halvannet år.

(PDF, 977 kB)

Underveisrapporten oppsummerer alle delprosjektene som er gjennomført så langt i prosjektperioden. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt innenfor temaområder som; planarbeid, involvering og medvirkning fra lokalsamfunn, fysisk tilrettelegging og infrastruktur, markedsføring og reisemålsutvikling, samt fellesgodefinansiering. 

Pilotprosjektet har så langt lagt vekt på følgende overordnede prinsipper:

  • Reiselivsnæringen skal bidra til utvikling av bærekraftige lokalsamfunn
  • Fokus må skifte fra volum til verdiskaping
  • Helhetlig og langsiktig planlegging er avgjørende for de gode løsningene
  • Reiselivsnæringen må i økende grad flytte fokus fra markedsføring til besøksledelse
  • Mange aktører må involveres i besøksforvaltningen framover

 

Last ned rapporten her: Underveisrapport (PDF, 977 kB)