OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fagdag - Reiseliv på Røst

Opplevelser - Lokalmat - Kultur - Tørrfisknæring. Dette var stikkord for fagdagen på Røst 15. november.

Målet med temadagen var å få innspill på hvordan Røst best bør foredle de mange gode råvarene øya har til salgbare produkter og opplevelser. Lokale næringsaktører og støtteapparat var invitert for å diskutere hvordan fagmiljø, produsenter og reiselivsaktører kan samarbeide for å selge reiselivsopplevelser og formidle historien om maten som produseres på Røst.

Reiselivsutviklingen på Røst er en del av strategisk næringsplan 2019-28 og det skal utarbeides en handlingsplan for 2020. Næringssjef Hilde Grimstad ville gjerne ha innspill til handlingsplanen. Prosjektleder Hildegunn Pettersen orienterte om erfaringene fra prosjektet Opplevelsesbasert næringsutvikling 2017-20. Prosjektet er i ferd med å avsluttes og det bør lages en felles plan for hvordan kulturbaserte reiselivsopplevelser for neste års sesong kan organiseres. Vegeir Selboe fra Destination Lofoten kom med innspill til videre arbeid og hvordan destinasjonsselskapet kan bistå.

 

"" - Klikk for stort bilde

 Ann Heidi og Hanne presenterte hovedfunnene for Røst fra rapporten "Uberørt natur i tilrettelagte omgivelser?". Rapporten er basert på intervju med passasjerene på ferga mellom Bodø-Røst-Værøy-Moskenes sommeren 2018 og rapporten var sendt ut på forhånd. Til slutt kom vi med noen innspill til hvordan besøksforvaltning kan trekkes inn i det videre arbeidet med reiselivsutvikling i kommunen. 

 

Etter presentasjonene ble det gjennomført gruppearbeid der følgende spørsmål ble debattert: Hvorfor trenger Røst turisme? Hva har vi som vi ønsker å bruke i reiselivssammenheng? Hvor og når vil vi ha besøkende? Hvordan skal vi jobbe videre og hvem er med?

Etter gode diskusjoner ble det oppsummert med at man ønsket å re-konstituere reiselivslaget. Det skal utnevnes en arbeidsgruppe som skal jobbe med produktutvikling og -pakking. Og i tillegg vil kommunen sjekke mulighetene for å etablere et bedriftsnettverk i det videre arbeidet. På kvelden fikk deltakerne testet noen opplevelsesprodukter knyttet til prosjektet Opplevelsesbasert næringsutvikling på Røst. Tema var bl.a. Querini, tørrfisk, Røstlam og historien om skarvene fra Utrøst. 

Program for fagdag på Røst (PDF, 639 kB)

Se innlegget: Hva sier kundene i fergeundersøkelsen om Røst? Hvordan kan vi bruke disse resultatene?