OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kundefokus og systematisering

Svartisen skal utvikles som reisemål. Meløy Utvikling tar i bruk metoder fra opplevelses- og tjenestedesign for å forsterke både verdiskapingen og opplevelsen for turistene. 

Svartisen er Norges nest største isbre og dekker 370 kvadratkilometer. Engenbreen er den mest fotograferte og lettest tilgjengelige bretungen i massivet. Svartisen er også fastlands-Europas lavest beliggende isbre. Isbreen har trukket seg tilbake ca. 200 meter de 2 siste årene (2018 og 2019).

Over 50 nasjoner

I 2018 var det drøyt 19.000 besøkende som tok turen over Holandsfjorden til bresida. Rundt halvparten av dem er nordmenn, den andre halvparten fordeler seg på folk fra mer enn 50 ulike land og alle kontinenter. Turistene kommer med Hurtigruten, cruiseskip eller den lokale skyssbåten "Isprins"; sistnevnte bruker ti minutter på turen. Vel i land velger de fleste å oppholde seg ved serveringsstedet Brestua, mens noen spaserer eller sykler videre innover for å ta seg opp til brekanten.

- Fra Brestua er det drøyt tre kilometer flat og fin grusvei, før de siste 40 minuttene med gange i terreng opp til breen. De aller fleste velger imidlertid å oppleve det mektige synet av breen på avstand, sier Espen Maruhn, som leder prosjekt "Utvikling av Svartisen". Nordland fylkeskommune er med på finansieringen.

Ingen turistmaskin

Maruhn beskriver en særegen stemning, helt fra man svinger av fra Kystriksveien, parkerer bilen i Holandsvika og går om bord i skyssbåten.

- Det er ikke noe stort turistmaskineri rundt Svartisen. Inngrepene som er gjort, er små. Du får nærhet til naturen, og kan være relativt alene i møtet med det storslagne landskapet. Dette er verdier det er viktig å ta vare på, også ved en vekst i besøkstallene, sier Espen Maruhn.

Han har arbeidet med Svartisen i flere år, og deltar for tiden i utviklingsprogrammet "Tjenestedesign for kommuner" i regi av NODA (Nordnorsk design- og arkitektursenter) med nettopp dette prosjektet.

 

Hva er behovet?

Målet er å løfte opplevelseskvaliteten ved Svartisen/Engenbreen gjennom mer informasjon, gjennomtenkt formidling og en styrket vertsfunksjon. Infrastrukturen skal forbedres, og det skal bli både enklere og sikrere å komme opp til breen. Bærekraftig besøksforvaltning ligger i bunnen for alt som blir gjort.

Tjenestedesign handler om å utvikle gode, helhetlige tjenester som tar utgangspunkt i sluttbrukeren – i dette tilfellet turisten. Hva trenger turisten, og hvordan kan dette løses på en best mulig måte, effektivt og med høy kvalitet? Innsikt i brukerens ønsker og behov er alfa og omega for å lykkes.

Ut av kontoret

Tolv-fjorten A4-sider fulle av tekst. Det var Espen Maruhns "kortfattede sammendrag" av utfordringene ved Svartisen, da han startet på utviklingsprogrammet og begynte å lære om tjenestedesign.

- Vi hadde gjennomført en kundeundersøkelse og satt opp en kundereise, og hadde egentlig det meste på plass. Bare ikke i en selvforklarende form. Materialet jeg satt på, var egentlig litt overveldende. Da vi begynte å samarbeide med designeren og bruke verktøyene i tjenestedesign, tok det ikke lang tid før det hele var systematisert og visualisert. Essensen ble kjapt sammenfattet på ett ark: Hva har vi, hva mangler vi, hva skjer foran scenen og hva skjer bak scenen, hva møter de besøkende på kontaktpunkter som parkeringsplass, kai, langs veien og på Brestua? Vi fikk også trukket ut essensen av kundeundersøkelsen. Den viktigste lærdommen til nå vil jeg oppsummere med to ord: Kundefokus og systematisering, sier han, og utdyper:

- Mange prosjektledere sitter alene på kontoret sitt og prøver å tenke lurt. Det er ikke alltid så lett. Med tjenestedesign som metode tvinges vi ut av kontorene. Vi må snakke med både kundene og de andre aktørene. Vi må samarbeide for å smelte gjestenes opplevelser sammen på en god måte, erkjenner han. 

Samhandling

Det er mange aktører knyttet til Svartisen, alt fra skyssbåten og Brestua, til brevandring, kajakk, camping og hytteutleie. Kystriksveien er nasjonal turistvei, området er innfallsport til Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark, Nasjonal Turiststi Svartisen etableres, Statkraft/NVE og andre grunneiere har interesser i området.

Det er også etablert en elgfarm på området. Hos Svartisen Moose kan turistene få guidet omvisning og komme – bokstavelig talt – ansikt til ansikt med de tamme elgene.

- En «hit», ikke minst blant cruiseturistene, sier Maruhn.

Bedriftsnettverket Svartisen omfatter 16 lokale reiselivsbedrifter.

- Nå samordner vi alle aktørene i området, for å designe en best mulig opplevelse for de besøkende.

"" - Klikk for stort bilde 

Besøksforvaltning

På nyåret 2019 arrangerte Meløy Utvikling en workshop om besøksforvaltning. Her deltok både prosjektets styringsgruppe, planutvalget og planavdelingen i Meløy kommune, besøksforvaltningsprosjektet og planavdelingen i Nordland fylkeskommune samt Miljødirektoratet, som arbeider med nasjonale turiststier.

- Det er viktig å bygge kompetanse på besøksforvaltning. Vi trenger også å treffes og bli enige om hva vi vil med Svartisen-området på lang sikt. Hva er mulighetene, og hva er utfordringene? Og hvordan kan den enkelte aktør bidra for å nå målene? I workshopen var det forbausende stor enighet om områdets egenart og ønsket om å videreutvikle området. Spørsmålet om en eventuell framtidig bru over Holandsfjorden er imidlertid utfordrende. Det kan bli vanskelig å få aktørene til å investere, for eksempel i kaianlegg, dersom det henger i lufta at det kan komme ei bru, sier han. 

Billett med nogo attåt

Et konkret resultat av tjenestedesign som tilnærming, er en helt ny billett for skyssbåten.

- Vi er nødt til å sette de besøkende i stand til å gjøre gode valg ut fra egne forutsetninger. Det handler både om den besøkendes sikkerhet og om å vårt felles ansvar for å ta vare på et sårbart område. Ingen går rundt med et mål om å være drittsekk. De trenger å lære hvordan det er lurt å oppføre seg, hvor de skal gå på do, hva de har lov til å plukke med seg. Ved å utnytte båtbilletten kan vi gi dem den informasjonen de trenger, uten å bruke pekefingeren. Det er viktig å gjøre billetten så fin at folk tar den med seg, og så fristende og lettlest at den faktisk blir brukt, sier Maruhn, og er stolt av billetten som er utviklet og ble brukt for første gang sommersesongen 2019.

  

  

Strategisk oppkjøp

I 2016 kjøpte Meløy kommune to selskap ved Engenbreen og etablerte Svartisen as.

- Dette oppkjøpet har åpnet mange dører. Nå har vi kontroll på essensiell infrastruktur, som for eksempel toaletter. I kommunens reiselivsstrategi trekkes Svartisen fram som avgjørende for å sette Meløy på det nasjonale reiselivskartet, sier Maruhn. 

Les mer om opplevelser ved Svartisen og Engenbreen på www.svartisen.no

Tekst: Hanne Løkås Veigård/Videofabrikken