12 Little wharves

Både fiskeriene og reiselivet konkurrerer om de mest attraktive tomtene ved sjøkanten. Denne videoen viser stemmene til de lokale fiskere i Portland i USA som er bekymret for at reiselivsnæringen skyver de ut av havneområdene som tradisjonelt har vært brukt av fiskerne. 

Besøksforvaltning handler også om å finne gode løsninger mellom reiselivsnæringen og andre næringer. Konflikter kan oppstå når flere konkurrerer om de samme ressursene og fellesgodene.