Travel to tomorrow

Visit Flanderen har stilt en del fundamentale spørsmål rundt hva som skal være deres reiselivstrategi framover. Hvordan kan de unngå overturismen som f.eks. Venezia, Barcelona og Dubrovnik sliter med? Hvordan skal de sikre en sunn balanse mellom interessene til lokalbefolkning, besøkende og reiselivsnæringa? 

Les mer om satsingen her: traveltotomorrow.be 

Les rapporten: Travel to tomorrow (PDF, 25 MB)