OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

For elever

I dag gir dessverre ikke fylkeskommunen læreplassgaranti til våre læreplassøkere. Vi arbeider nå med et innføringsprosjekt og har ambisjoner om at elever som starter i Vg1 høsten 2022 skal kunne få en læreplassgaranti. Likevel er det mye arbeid som er gjort som du allerede i dag kan dra nytte av i din jakt på læreplass. Sjekk ut informasjon på disse sidene så finner du kanskje informasjon som hjelper deg.

Selv om vi i fylkeskommunen på sikt vil gi deg en læreplassgaranti, så betyr ikke det at du ikke trenger å gjøre noe. Læreplassgarantien fratar ikke deg ansvar for selv å skaffe deg læreplass. Fylkeskommunen forventer at du selv jobber aktivt for å skaffe en lærlingeplass. Fylkeskommunen vil samarbeide med arbeidslivet i for å finne tiltak som hjelper deg. Vi har blant annet laget en Læreplassgarantistordning. Læreplassgarantistordningen er et samarbeid mellom fylkeskommunen og arbeidslivet der Læreplassgarantisten forteller hvor mange lærlinger de kan ta inn hvert år i bedriftens ulike fag.

For at vi i fylkeskommunen skal kunne garantere deg en lærlingeplass, må du søke læreplass i Vigo innen 1. mars.

Du må ha fullført og bestått alle fag fra Vg1 og Vg2. Vi forventer at du som elev deltar på skolens ulike formidlingsaktiviteter, og at du søker læreplass hos flere bedrifter, også bedrifter som ikke ligger i ditt eget nærområde. Har du gått en Vg 2 som gir deg mulighet til å få sluttkompetanse i flere ulike fag, ønsker vi at du også forsøker å skaffe deg læreplass i andre fag en hovedønsket ditt. Husk det at læreplassgarantien gis ut fra den Vg2 du har fullført og bestått.

Dersom du får tilbud om en læreplass, må du takke ja til denne plassen. Takker du nei til et tilbud om læreplass, eller et tilbud om intervju, så vil du risikere å miste garantien. Dette betyr ikke at du ikke selv kan skaffe deg en læreplass på egen hånd.

Som søker til læreplass må du kunne legge fram politiattest eller vandel, dersom faget eller bransjen krever det. Du må også kunne legge frem eventuelle andre offentlige sertifikater eller attester som det stilles krav om i aktuelle fag eller bransjer.

Dersom du forholder deg til dette garanterer vi i fylkeskommunen deg en lærlingeplass innen utgangen av kalenderåret.

Har du spørsmål om læreplassgarantien? Ta kontakt med formidlingskoordinatoren på din skole.