Cookie Consent by TermsFeed Lærekandidat/ praksisbrevkandidat - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Lærekandidat/ praksisbrevkandidat

Lære-/praksiskandidat har en mindre omfattende prøve enn full fag-/svenneprøve. Du kan inngå kontrakt med en lærebedrift for å bli lærekandidat.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.

Alle lærekandidater må søke innen 1. februar!

Som lærekandidat og praksisbrevkandidat gjelder de samme reglene som for en lærling. Se informasjonen nedenfor:

 

  Fag-/svenne og kompetanseprøve