Cookie Consent by TermsFeed Forskjellen på fylkeskommunen og statsforvalteren - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Forskjellen på fylkeskommunen og statsforvalteren

Fylkesmannen i Nordland heter nå Statsforvalteren i Nordland

Mange har problemer med å skille fylkeskommunen og Statsforvalteren sine oppgaver. Begge er regionale forvaltningsnivåer. Statsforvalteren er statlig og underlagt Stortinget og regjering. Fylkeskommunen er et regionalt folkevalgt organ.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Offentlig forvaltning i Norge har tre ulike nivå:

  • Stortinget, regjeringen og departementene utgjør det nasjonale, statlige nivået. Statsforvalteren i Nordland sørger for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i Nordland.
  • Fylkestinget og fylkeskommunene utgjør det regionale fylkeskommunale nivået. Nordland fylkeskommune, er parlamentarisk styrt, og ledes av fylkesrådet som sørger for å følge opp saker som blir vedtatt av fylkestinget i Nordland.
  • Kommunestyrene og kommunene utgjør det lokale kommunale nivå. Kommunens administrasjon, ledet av rådmannen, sørger for at saker som blir vedtatt av kommunestyret blir fulgt opp i din kommune.

 

Om fylkeskommunen

Nordland fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll leder fylkesregjeringen, altså fylkesrådet i Nordland.

 

Primære oppgaver er å nå mål på områder som:

  • videregående opplæring
  • næringsutvikling
  • samferdsel
  • kultur
  • miljø
  • tannhelse
  • folkehelse

 

Om Statsforvalteren

Statsforvalteren i Nordland er statens øverste representant i Nordland. Administrativt er Statsforvalteren underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hovedoppgavene er å se til at de vedtak, mål og retningslinjer som vedtas av Storting og regjering, gjennomføres i Nordland. Statsforvalteren er også Kongens fremste representant i fylket.

Statsforvalteren har samordningsansvar for andre statlige organer som er representert i fylket, og fører også tilsyn med kommuner, fylkeskommunen, bedrifter og andre organisasjoner, og driver samtidig veiledning overfor disse. For å sikre folks rettssikkerhet, er Statsforvalteren klageinstans for diverse kommunale avgjørelser. Statsforvalteren driver også med utviklingsarbeid når regjeringa har dette på sin dagsorden. Dette skjer innen alle av Statsforvalterens fagområder, og for eksempel på landbruksområdet er det en egen seksjon for regional utvikling.