Samarbeid i Nordvest-Russland?

Klikk for stort bilde Nå kan man søke midler til forprosjekt som inkluderer partnere i Nord-Norge og Vest-Russland.

 

For å fremme samarbeid mellom aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland kan det gis tilsagn om inntil  250 000 kroner til utarbeiding av forprosjekt. Det er EU-programmet Kolarctic som tilbyr denne støtten.

Prioriterte tema er næringsutvikling, FoU, miljøvern, klimatiltak, katastrofehåndtering, kommunikasjoner, teknologiutvikling/innovasjon, samt folk til folk samarbeid.

Forprosjektet kan være et enkeltstående samarbeid, eller rettes mot å bygge partnerskap og jobbe fram en prosjektplan for et større hovedprosjekt fra 2015.

Les mer om kriteriene for støtten.

Søknad sendes:
Kolarctic Norge, sekretariatet
Fylkeshuset
9815 Vadsø

For informasjon, kontakt:
Jan Martin S. Solstad, tlf 789 63123/789 63092
www. info@kolarctic.no

Gunnhild Aasmoe, tlf 756 50351/902 99520
gaa@nfk.no