Personvern og informasjonskapsler

Nordland fylkeskommune, ved fylkesrådet, er behandlingsansvarlig for Nordland fylkeskommunes behandling av personopplysninger. På vegne av fylkesrådet er det etatsjefene som utøver den behandlingsansvarliges daglige ansvar i sin etat.

Denne erklæringen redegjør for hvordan dine personopplysninger behandles ved bruk av våre elektroniske løsninger. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at du er klar over dine rettigheter.

Alle har rett til å vite hvilken informasjon vi har om dem og hvordan informasjonen behandles.

Kontakt fylkeskommunen

Besøksadresse:

Prinsens gate 100
8048 Bodø

Postadresse:

Nordland fylkeskommune
8048 Bodø
 

Personvern

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?

Opplysninger om elevene

Nordland fylkeskommune registrerer nødvendig informasjon om elever for å tilrettelegge for administrasjon, dokumentasjon og rapportering av læringsløpet til den enkelte. Som del av dette, overføres data til flere systemer for å følge opplæringen. Når eleven begynner på skolen blir det tatt bilde av vedkommende. 

Opplysninger om ansatte

Nordland fylkeskommune behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere tilsettingsforholdet. Det registreres derfor opplysninger om lønn, organisatorisk tilhørighet og rolle, samt opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer, og om tilgangsstyring i IKT-systemer.

Opplysninger om pasienter

Nordland fylkeskommune registrerer og benytter nødvendig informasjon om pasienter for å tilrettelegge for og følge opp god og forsvarlig pasientbehandling, og for å administrere, rapportere og dokumentere behandlingen.

Hva slags personopplysninger blir behandlet?

Opplysninger om elever

Informasjon som behandles er navn, adresse, telefonnummer, foresattes identitet, klasselister, karakterer, fravær, samt annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen. Bildet som blir tatt av eleven ved skolestart blir brukt som legitimasjon ved reise, og til skolebevis og bibliotekkort.

Opplysninger om ansatte

Det behandles informasjon som navn, adresse og telefonnummer til vedkommende, og tilsettingsforhold, ferie, permisjoner, lønns- og kontoopplysninger, rolle og arbeidsområde.

Opplysninger om pasienter

Informasjon som behandles om pasienter er navn, adresse, telefonnummer, medisinsk informasjon og annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av god og forsvarlig tannbehandling.

Andre opplysninger

Når du henvender deg til Nordland fylkeskommune, enten via post, epost eller våre skjemaløsninger, vil henvendelsen din bli registrert i sak/arkivsystemet vårt, eller i et av våre fagsystemer. De opplysninger du gir fra deg, som navn, adresse, epostadresse og fødselsnummer vil bli registrert.

Opplysningene vil bli benyttet til å kommunisere med deg, og i saksbehandlingen.

Opplysninger som skal unntas fra offentlighet, vil bli behandlet på korrekt måte, og kun de som har tjenstlig behov for tilgang til opplysningene, får det.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Nordland fylkeskommune registrerer, behandler og benytter nødvendig informasjon om deg i henhold til personvernforordninges artikkel 6 nr 1 bokstav a-f.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger hentes primært fra personen selv. Ved behov hentes opplysninger også fra Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og andre instanser som helsepersonell, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, pensjonsselskap eller andre offentlige myndigheter.

Hvem utleverer vi personopplysningene til?

Fylkeskommunen videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart for kommersiell bruk.

Relevante personopplysninger overleveres i henhold til lovbestemt opplysningsplikt etter myndighetenes krav.

I løpet av skoletiden og etter avsluttet videregående opplæring, overføres informasjon om elever til en noen registre, f eks PAS/PAG (gjennomføring av eksamen), Nasjonal vitnemålsdatabase og Statistisk sentralbyrå.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Sletterutiner for personopplysninger følger bokføringsloven og arkivloven.

Din rett til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger om seg selv i en virksomhet etter personvernforordningens artikkel 15. Du skal få svar innen en måned. Du har rett til å be om innsyn, at feil blir rettet eller slettet. Arkivloven regulerer imidlertid retting og sletting.
Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.
Vi ønsker at du bruker et skjema for å henvende deg til oss om dine personopplysninger. Dette skjemaet krever at du logger deg inn. Klikk her for å komme til skjemaet.

Automatiske avgjørelser

Behandling av personopplysninger blir gjort med automatiske avgjørelser i forbindelse med behandling av søknad om skoleskyss der eleven har lang skolevei. Data fra Statens kartverk, elevenes hjemmeadresse og skoletilhørighet danner grunnlaget for automatiske avgjørelser om rett til skoleskyss.

Rett til å klage på behandling av personopplysninger

Etter personvernforordningens artikkel 77 har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at behandling av dine personopplysninger er gjort i strid med regelverket.

Personvern nettsider

Hvilken informasjon samles inn på nettsidene?

Når du besøker nettsidene til Nordland fylkeskommune, samles det inn informasjon, som regnes som personopplysninger. Denne erklæringen forteller deg hvordan vi bruker informasjonen som samles inn.

Denne erklæringen omhandler alle sider og undersider som tilhører Nordland fylkeskommune (Nfk) og alle offentlige videregående skoler i Nordland. I tillegg omhandler den også skulpturlandskap Nordland og andre undersider tilhørende Nfk.

Formålet med å hente inn informasjon om den besøkende sin bruk av nettsidene er for å kunne tilpasse nettsidene til brukernes behov. Vi samler og analyserer denne informasjonen for at du skal få et mer tilpasset nettsted når du besøker oss.

 

underliggende

Ansvarlig:

Nfk er behandlingsansvarlig for de fylkeskommunale nettsidene. For behandling av personopplysninger knyttet til nettsidene er det daglige ansvaret delegert til kommunikasjonssjefen.

Personopplysninger som behandles

Vi benytter løsninger fra to underleverandører; Google analytics og Siteimprove

Google Analytics

Til bruk i Google Analytics hentes det inn og behandles følgende opplysninger:

  • Hvilken nettside den besøkende var på, nettsidene den besøkende kom fra, og gikk videre til
  • Hvor lang tid den besøkende var på nettsiden
  • Hvilket datautstyr som ble brukt (PC/nettbrett/mobil, operativsystem, skjermstørrelse/oppløsning)
  • Hvilken internettadresse (IP-adresse) den besøkende sitt brukte datautstyr hadde

Hvilken nettleser som ble brukt IP-adressene som sendes Google Analytics er anonymisert. Les mer om anonymisering av IP-adresser her.

 

Siteimprove

 

 

Hvor hentes opplysningene fra?

Informasjonen hentes fra operativsystemet (datautstyr som ble brukt), internettoppkoblingen (IP-adresse) og fra nettleseren (type, forrige side, åpnet side, neste side, tidspunkt nettside åpnet) og hvor lenge den besøkende var på nettsiden.

Det registreres og oversendes ikke informasjon som brukeren har lagt inn selv.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Google Analytics

Ved å bruke nettsidene til Nordland fylkeskommune samtykker du til at informasjon blir lagret lokalt hos deg. Videre tillater du også at data samles inn og sendes til tredjepart. (i vårt tilfelle Google Analytics) Hvis du vil hindre at data fra deg sendes videre til Google Analytics kan du innstallere et nettleser-tillegg – «Google Analytics OPT-out», Da hindrer du at informasjon om aktiviteten din på nettsidene blir gjort tilgjengelig for bruk i Google Analytics.

Les mer om Google Analytics Opt-out

Data fra spørreundersøkelser i regi Nordland fylkeskommune

Easyfact er vårt verktøy for spørreundersøkelser. I denne sammenheng 

Følgende tekst er hentet fra Easyfact sine nettsider:

For å komme de nye kravene i møte har vi oppdatert våre Abonnementsvilkår. Samtidig har vi opprettet en Personvernerklæring og en Databehandleravtale som nå inngår som vedlegg til vilkårene. Formålet med denne mailen er å informere deg om betydningen av disse endringene. Samtidig er dette et formelt varsel om endring av våre Abonnementsvilkår. For deg som eksisterende kunde trer endringen i kraft 30 dager etter utsendelse av denne mailen, det vil si 18. mai 2018. Personvernerklæring Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om ditt kundeforhold ved kjøp og bruk av våre tjenester, og hvordan vi behandler disse. Erklæringen har for enkelthets skyld blitt oppdatert til å inneholde alle detaljer, slik at vi kan dokumentere behandlingen i ett dokument. Det medfører transparens for våre kunder, og mindre vedlikehold av dokumentasjon for vår del. Personvernerklæring Databehandleravtale Databehandleravtalen regulerer hvordan vi behandler personopplysninger som du lagrer hos oss når du bruker våre tjenester. Dersom du har behov for det, kan du be om en individuelt signert versjon av denne avtalen. Ta i så fall kontakt med oss på mail@easyfact.no. Det er også åpning for justeringer og presiseringer i teksten dersom det skulle være ønskelig. Ettersom vi leverer en standardisert en-til-mange-tjeneste, har vi imidlertid ikke anledning til å gjøre endringer som påvirker måten vi leverer vår tjeneste på. Databehandleravtale

Abonnementsvilkår De delene av vilkårene som har omhandlet personvern og databehandling har blitt trukket ut av Abonnementsvilkårene og erstattet av referanser til dokumentene over. Vi har også gjort enkelte andre mindre justeringer. Abonnementsvilkår

Nyhetsbrev

Nordland fylkeskommune sender med ujevne mellomrom ut nyhetsbrev. Disse sendes ut gjennom e-post. Derfor er der nødvendig at e-postadresse er registrert i et register hos oss for at brevene kan sendes ut.

Vår databehandler for nyhetsbrevene er Apsis.

Ingen data fra registrene for nyhetsbrev deles med andre - hverken internt eller eksternt. 

Kontakt personvernombudet

Fant du det du lette etter?