Cookie Consent by TermsFeed Fylkestingets kontor - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkestingets kontor

Fylkestingets kontor er et serviceapparat som legger til rette slik at fylkesordfører, fylkesvaraordfører og frikjøpte politikere kan gjøre sine oppgaver som folkevalgte.

Fylkestingets kontor serviceapparat free image

Fylkestingets kontor er sekretariat for Ungdommens fylkesråd, Nordland eldreråd, Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Lærlingerådet i Nordland og for Klagenemnda. Vi sørger for at alle som er valgt som medlemmer til medvirkningsrådene kan gjøre sine oppgaver, få hjelp til utviklingsarbeid, arrangere konferanser med mer.

 

Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet har også kontorsted ved fylkestingets kontor. Dette fordi at ombudene er fylkestingets ombud.

For 2022 er det opprettet en prosjektstilling som Nordlandsambassadør ved kontoret.

Fylkestingets kontor skal bidra til at befolkningen i Nordland har tillit til de demokratiske styringsprinsipper og til de folkevalgte organ.

Fylkestingets kontor har ansvar for gjennomføring av valg og kontroll av valg, både stortingsvalg og fylkestingsvalg. Vi skal bidra til befolkningen i Nordland sikres medbestemmelse og deltakelse i utforming av Nordlandssamfunnet gjennom valg.