Cookie Consent by TermsFeed Arbeid med nasjonalt ungdomsråd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Arbeid med nasjonalt ungdomsråd

Gjennom flere år har ungdommer fra hele Norge ønsket seg et nasjonalt ungdomsråd. I juni 2023 overleverte lederne av de fylkeskommunale ungdomsrådene en rapport til Barne- og familieminister Kjersti Toppe, der argumentene for et nasjonalt ungdomsråd ble presentert, og forslag til valg, sammensetning og organisering ble skissert. 

I juni 2021 bestemte lederne for de fylkeskommunale ungdomsrådene (fylkesledernettverket) at tiden var inne for å ta opp igjen arbeidet med å få etablert et nasjonalt ungdomsråd. En ungdom fra hvert fylkesungdomsråd ble valgt inn i en arbeidsgruppe som skulle skrive en rapport om nasjonalt ungdomsråd, og rapporten skulle overleveres til regjeringen. Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd (ANU) startet sitt arbeid i august 2021, og ferdigstilte rapporten i desember 2022. Rapporten ble overlevert fylkesledernettverket, som i juni 2023 leverte rapporten til Barne- og familieminister Kjersti Toppe. 

Rapporten kan dere lese her. (PDF, 465 kB)