Cookie Consent by TermsFeed Elev- og lærlingombudet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring.

Elev- og lærlingombudet skal handle på et fritt og selvstendig grunnlag og skal derfor være uavhengig av administrativ og politisk ledelse i det faglige arbeidet.

Ombudet rapporterer til fylkestinget.

  • Elev- og lærlingombudets viktigste oppgave er å styrke og videreutvikle elevers, lærlingers og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen.
  • Elev – og lærlingombudet skal være en brobygger mellom skolene/lærebedriftene, fylkeskommunen og elever, lærlinger og lærekandidater. I dette ligger å være et bindeledd mellom partene.
  • Elev- og lærlingombudet skal bidra til å skape kontakt, spre kunnskap og informasjon mellom de ulike partene. Formålet er å fremme samarbeid og dialog, samt å forebygge misforståelser og konflikter.
  • Elev- og lærlingombudet har ikke vedtakskompetanse.
  • Elev- og lærlingombudet skal utgjøre en viktig ressurs for alle aktører i skolesamfunnet og opplæringsinstitusjoner både som en kritisk samarbeidspartner og en pådriver på elever, lærlingers og lærekandidaters premisser.