Cookie Consent by TermsFeed Generasjonskonferanser - Mind the Gap! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Generasjonskonferanser - Mind the Gap!

Illustrasjon ungt og gammelt ansikt - Klikk for stort bilde

For å bygge bro mellom generasjoner, ble Nordland eldreråd og Ungdommens fylkesting i 2007 enige om å invitere til den aller første generasjonskonferansen for eldreråd og ungdomsråd. Tittel var var Et samfunn for alle. Hensikten med konferanse og temaet i 2007 var å lage en møteplass der unge og eldre kunne snakke sammen om utfordringer som begge gruppene støter på i samfunnet. Stikkord var medvirkning i beslutningsprosesser, felles møteplasser, gjensidig respekt, fells ansvar for dem som faller utenfor mer flere.

Generasjonskonferansen i 2007 la grunnlaget for en tradisjon i Nordland, og er blitt fulgt opp med konferanser annethvert år. Hensikten med generasjonskonferansene er å bygge bro over generasjonsgap og finne samarbeidsformer og samarbeidsmetoder på tvers av generasjoner. Rådet for personer med funksjonsnedsettelser og Lærlingerådet i Nordland er blitt medarrangører. Målgrupper er og bli unge og eldre.

Ideen til generasjonskonferansen fikk to medlemmer i Ungdommens fylkesting på ferie i London - om bord i undergrunnsbanen ble det stadig varsel Mind the Gap! De kom entusiastiske tilbake til Nordland - dere i 30-50-årene er The Gap! - vi må lage en generasjonskonferanse! - og det gjorde de

2009: Vi er mennesker alle sammen

2011: Mangfold og inkludering

2013: Stemmerett og medbestemmelse gjennom 100 år - og de neste 100

2015: Dugnad for Nordland - frivillighet

2017: Psykisk helse

2019: Den digitale hverdagen

2022: Livet etter korona