Cookie Consent by TermsFeed Lærlingerådet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Lærlingerådet

Lærlinger vil også at det skal være ingenting om oss uten oss. - Klikk for stort bilde

Lærlingrådet skal sikre lærlingers påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem. Rådet skal være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning, stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø.

Vi er lærlingenes stemme - lærlingerådet i Nordland - Klikk for stort bilde

Lærlingerådet vil bli snakket med når det dreier seg om saker som angår lærlinger.

Fylkestinget vedtok i FT-sak 092/2019 at det skulle opprettes et lærlingeråd i Nordland. Lærlingerådet skal ha 9 medlemmer.

    logo til facebook 

Lenke til instragram