Cookie Consent by TermsFeed Lærlingerådet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Lærlingerådet

Lærlingrådet skal sikre lærlingers påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem. Rådet skal være et talerør for lærlinger, og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning, stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt og bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø.

Fylkestingets vedtok i FT-sak 092/2019 at det skulle opprettes et lærlingeråd i Nordland. Lærlingerådet skal ha 9 medlemmer. Opplæringskontorene i Nordland, KS, LO og NHO ble invitert til å forslå kandidater til det første lærlingerådet.

Lærlingerådet hadde sitt første møte i desember 2019. Benedicte Marie Finneide ble valgt til leder og Niklas Hoem Eidseter ble valgt til nestleder.

Trøndelag var det første fylket som opprettet et lærlingeråd. Per februar 2021 er det kun Trøndelag og Nordland som har opprettet lærlingeråd.

Lærlinger vil også at det skal være ingenting om oss uten oss. - Klikk for stort bildeLærlingerådet vil bli snakket med når det dreier seg om saker som angår lærlinger.