Cookie Consent by TermsFeed Fv. 834 Mælen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 834 Mælen

​Vi har bygget ny rundkjøring, ny bussholdeplass og bedre kryssinger for myke trafikanter. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Om prosjektet 

Krysset Nordstrandveien/Burøyveien i Bodø har høy trafikk. Før utbygging var det dårlig sikt, og krysset ble ofte opplevd som en flaskehals.

Med rundkjøring i Mælen er siktforholdene blitt bedre, og farten vil gå ned inn mot krysset. Vi får en bedre trafikkavvikling og tryggere ferdsel for alle trafikantgrupper.

I prosjektet inngikk også arbeider langs Burøyveien fra sjøen og oppover, i forbindelse med etablering av overvannssystem. 

Anleggsstart var januar 2021. Etter en pause på vinteren ble arbeidene avsluttet sommeren 2022.

Mesta AS har utført arbeidene på vegne av Nordland fylkeskommune. 

Tre armer

Det er bygget en rundkjøring med tre armer. Trafikk som skal til Burøya fra riksveg 80 eller fra sentrum blir kanalisert via Jernbaneveien og Dreyfushammarn til Burøyveien. Det vil gi mindre trafikk i Nordstrandveien og gjennom den nye rundkjøringen. 

Bedre for kollektiv og myke trafikanter

På oversiden av rundkjøringen er det bygget en ny bussholdeplass. Bussen har et eget felt utenom selve rundkjøringen, for en smidigere passering. Det er også lagt bedre til rette for de som sykler og går. 

Les om prosjektet i planbeskrivelsen fra reguleringplanen (PDF, 25 MB)

Kartlagte grunnforhold  

Før byggingen er det gjort undersøkelser av grunnforholdene. Vi er godt kjent med grunnforholdene og kvikkleiren i området, og har stor forståelse for at folk er opptatt av dette temaet. Det er gjort flere grunnboringer både i sjøen og på land. Det er også tatt opp prøver og utført geotekniske analyser av disse. 

Beregningene viser at kravene til stabilitet er godt ivaretatt. Den bløte leira ligger også så dypt at vi ikke vil komme i berøring med denne. De faglige vurderingene er at det ikke er behov for ekstra sikringstiltak i området, ut over det som er påkrevd for denne type anleggsarbeid. 

Nordstrandveien

Prosjektet i Mælen er en del av Bypakke Bodø fase 1.

Resten av Nordstrandveien, mellom Mælen og Rønvikkrysset, inngår i Bypakke Bodø fase 2. Vi antar byggestart i 2024.

Kostnader og finansiering

Oppgraderingen i prosjektet fv. 834 Mælen har en antatt totalkostnad på rundt 50 millioner kroner. Delprosjektet finansieres med midler fra Nordland fylkeskommune og bomringen.