Cookie Consent by TermsFeed Trafikksikkerhetsprisen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Trafikksikkerhetsprisen

Formålet med Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetspris er å bidra til økt trygghet og trivsel i trafikken gjennom forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Prisen skal hedre innsats utover det som man kan forvente.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) skal dele ut trafikksikkerhetsprisen for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre i Nordland kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i perioden fra forrige tildeling. Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave.

Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes. NFTU velger prisvinneren.

Prisen annonseres minst en måned før tildelingsmøtet. Annonseringen skjer ved utsending av brev til relevante aktører, kommunene i Nordland og som pressemelding gjennom fylkeskommunen sine sosiale flater. Alle kan komme med forslag på kandidater, forslaget skal være skriftlig med en kort begrunnelse. Prisen deles ut annen hvert år, og består kr 20.000 og et diplom. Utvelgelse foretas i første møte i NFTU. Dersom det i perioden ikke finnes kandidat som oppfyller vilkårene, skal prisutdelingen utsettes. Prisen deles ut i fylkestinget etter avtale med fylkesordføreren.