OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet skal være gjennomgående i Nordland fylkeskommune, og er et prioritert område for å komme nærmere den nasjonale nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. 

Helhetlig trafikksikkerhetsarbeid

Etter Vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. I tillegg er fylkeskommunen viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet på flere områder gjennom ansvaret for:

  • Fylkesveger
  • Regional planmyndighet
  • Videregående skole
  • Folkehelse
  • Lokal kollektivtransport og skoleskyss
  • Kjøper av transporttjenester

Det er Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg som legger grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Med bakgrunn i disse planene er det et eget kapittel om trafikksikkerhet i gjeldende Regional transportplan (PDF, 12 MB).

Statistikk

I 2020 var det historisk lave dødstall i trafikken – med 95 omkomne er det for første gang under 100 i Norge. Selv om hvert dødsfall er en tragedie for de som rammes, er det allikevel en viktig milepæl og en stor motivasjon til å fortsette arbeidet for ingen drepte og hardt skadde i trafikken. 

I Nordland var antall drepte i trafikken i 2020 9 personer, og en nedgang fra 2019. Se en oversikt over antall drepte mellom 2014-2020 i Nordland under.

Klikk for stort bildeOversikt drepte i trafikken i Nordland, 2014-2020 

For mer informasjon om statistikk anbefales verktøyet TRINE som er laget av Statens vegvesen som du finner ved å klikke her. For å se ulykker i kart bruke verktøyet Vegkart som du finner her.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. NFTU deler ut midler til trafikksikkerhetstiltak i Nordland. Les mer om arbeidet NFTU gjør her.

Småskolesekker

Alle førsteklassinger i Nordland mottar en småskolesekk fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). Les mer om småskolesekkene her.