Cookie Consent by TermsFeed 1,9 millioner til frisklivssentraler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

1,9 millioner til frisklivssentraler

Ungdom på tur - Klikk for stort bildeUngdom på tur Nordland fylkeskommune

Fylkesråd Kirsti Saxi gir 1 914 240 kroner til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i syv Nordlandskommuner.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Syv kommuner leverte søknader til ordningen.

-En del tilbud rundt i Nordland har gjennom korona-perioden vært satt på vent. Nå ser vi at samfunnet igjen åpner. Tilskuddene vi har gitt i år spenner over alle aldersgrupper, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi Susanne Forsland

 Fremmer fysisk og psykisk helse

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien, en strategi for å forebygge ikke smittsomme sykdommer.

-Kort sagt skal vi fremme fysisk- og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom, og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten, underbygger Saxi.

 

Fauske kommune søker kr 112 323 til aktiviteter og kursmateriell for friklivssentralen, søknaden er innvilget.

Hamarøy kommune søker kr 550 000 til aktiviteter og prosjektleder. Søknaden er innvilget med kr 374 347.

Hattfjelldal kommune søker kr 80 000 til aktivitetstiltak for ungdom og voksne. Søknaden er innvilget.

Alstahaug kommune søker kr 378 070 til styrking av ernæringsarbeid ved frisklivssentralen. Søknaden er innvilget.

Hemnes kommune søker kr 350 000 til tiltak for eldre over 65 år og oppfølging av reformen «Leve hele livet». Søknaden er innvilget.

Sørfold kommune søker kr 900 000 til mestrings- og rehabiliteringsenhet. Størstedelen av søknaden gjelder dekning av stilling og kommunen har lav egenandel. Søknaden er innvilget med kr 350 000 for å komme i gang med arbeidet.

Sømna kommune har nyoppstartet frisklivssentral (2020) og søker kr 269 500 til videreutvikling av sentralen. Søknaden er innvilget.

Reduserer utenforskap

Tiltakene er innvilget fordi de anses å styrke lærings- og mestringstilbudet i Nordland, og har positiv innvirkning på folkehelsen.

– Men ikke minst er disse tiltakene med på å redusere utenforskap og sosial ulikhet knyttet til helse, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.