Cookie Consent by TermsFeed Attraktiv by-prisen 2021 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Attraktiv by-prisen 2021

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats  løfte frem gode eksempler, deler Kommunal – og moderniseringsdepartementet ut Attraktiv by-prisen.

Formål med prisen
Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.
Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter.
Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Alle kan nominere kandidater til prisen på nettsiden Attraktiv by fra 19. februar til 19. mars. Om et sted ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år!
I 2020 ble Inderøy kommune med Straumen tettsted kåret til Norges mest attraktive by. Tidligere vinnere er Bergen 2019, Kristiansand i 2018, Fredrikstad i 2017, Bodø i 2016 og i 2015 vant Trondheim, Helse Midt og St. Olavs Hospital.

På nettsiden Attraktiv by kan du lese mer om statutter og juryens vurderinger fra tidligere års prisutdelinger.