Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsetilskudd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd - Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Helsefremmende videregående skoler

Det kan søkes midler til folkehelsetiltak i de videregående skolene i Nordland

Folkehelsetiltak

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Friluftsmidler - fylkeskommunalt tilskudd

Alle skal ha mulighet til friluftsliv og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger. Det kan søkes midler til å stimulere flere til friluftsliv i Nordland.

Friluftsmidler - statlig tilskudd

Tilskuddsordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nordland.

Statlig tilskudd til sikring av friluftsområder

Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner.

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Formålet med ordningen er å fremme friluftsaktivitet gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel. Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Tilskuddsside - Nordland fylkeskommune

I tillegg til de overnevnte finnes det en rekke fylkeskommunale tilskuddsordninger, samt statlige ordninger forvaltet av Nordland fylkeskommune.