Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsearbeidet i Nordland fylkeskommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Slik jobber vi med Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid. Nordland fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket. 

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter folkehelseloven. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. 

Det kreves tiltak i alle sektorer for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til rette for gode levevaner og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Helse skapes der vi bor og lever.

Lokal samfunnsutvikling omfatter kommunenes utviklingsarbeid og spenner fra satsing på boliger, stedsutvikling og samfunnsplanlegging, til tilflytting, rekruttering, mangfold, kvalifisering og integrering.

Lokal samfunnsutvikling kan omfatte et enkelt sted i en kommune, eller utviklingsarbeid i en hel kommune. Det kan omfatte ei lita bygd, eller en større by.

Nordland fylkeskommunes oppgaver og rolle:

  • Være pådriver for, og samordne, folkehelsearbeidet i fylket
  • Presentere oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer
  • Formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
  • Fremme folkehelse innen fylkeskommunens egne ansvarsområder
  • Veilede kommuner og andre partnere i folkehelsearbeid og lokal samfunnsutvikling
  • Tilrettelegge for kompetanseutvikling, kursing, nettverk og seminarer 
  • Samarbeide med kommunene og andre viktige aktører om lokal samfunnsutvikling

Faggruppe Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Abonner på vårt nyhetsbrev