Cookie Consent by TermsFeed Friluftsmidler til lokalsamfunnene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Friluftsmidler til lokalsamfunnene

Mann i blå jakke som plukker søppel på strand - Klikk for stort bilde-Regjeringas mål er høy deltakelse i friluftsliv i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkninga. Da er det nødvendig med både attraktive friluftslivsområder og tilbud om friluftslivsaktiviteter i regi av lag og foreninger, sier Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø. Susanne Forsland

– Friluftsaktivitet og tilrettelegging av friluftsområder er viktig for utviklingen av lokalsamfunnene i Nordland, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Gratis ferietilbud for barn og ungdom, friluftsleir for utviklingshemmede, senioraktiviteter, rydding og klopping av friluftsområder, bygging av gapahuker og opprettelse av naturmøteplasser, er bare noen av tiltakene som er prioritert i årets tildeling.

– Vi har stor bredde i ulike gratis tilbud for flere målgrupper som vi støtter opp under. Drift av nettverk for barnehager og skoler for læring i friluft er også prioritert.

Natur som læringsarena

En av de viktigste arenaene for god folkehelse er naturen. Friluftsliv er også en god og tilgjengelig integrerings- og inkluderingsarena.

– Tilrettelegging er ofte nødvendig for å gjøre naturen tilgjengelig for flest mulig i befolkningen, men det er også nødvendig med aktivitetstilbud og opplæring i friluftsliv for å få folk til å ta arealene i bruk, underbygger fylkesråd Christian Torset.

Øker engasjementet

Nå er tilskudd til friluftsliv fordelt gjennom to ulike ordninger, fylkeskommunalt tilskudd og statlig tilskudd.

– Aktivitet i naturen kan føre til bedre kjennskap til natur og friluftsliv, som igjen kan bidra til bedre oppmerksomhet og kunnskap om naturen og øke engasjement for utfordringer med klima, miljø og naturmangfold, sier Torset.

Kompetanse og aktivitet

I Nordland er det 80 statlig sikra friluftslivsområder i 24 kommuner. Sikring av friluftsområder er et virkemiddel for å sikre allmennheten tilgang til viktige friluftsområder.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak, tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder. Og den tredje ordningen, “tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder” er et virkemiddel for å sikre allmennheten tilgang til viktige friluftsområder. Tilskuddene utfyller hverandre, og er alle ment å gi god tilgang til enkelt friluftsliv for alle, avslutter fylkesråd Torset.

Disse har fått midler i årets tildeling:

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd 2023

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd 2023
Søker Tiltak Tilskudd inntil
Helgeland
Mosåsens venner Støtte til friluftsliv 30 000
Helgeland Friluftsråd Heimerenget friluftsområde 17 000
Fribu Frikirkens barn og unge Seilas nordover med båt gitt i gave 10 000
Helgeland Friluftsråd Fiskestier og fiskeplasser langs Vefsna 15 000
Trollfjell Friluftsråd Introduksjonskurs i friluftsliv for innvandrere 10 000
Trollfjell Friluftsråd Læring i friluft - Trollfjell 30 000
Polarsirkelen Friluftsråd Skilting og tilrettelegging av stier i dagsturhytteprosjektet 25 000
UL Solglimt / Løkta UL Løkta 2023 15 000
Hemnes Frivilligsentral Bod`n 30 000
Sandnessjøen Skytterlag Tilrettelegging for sosialt miljø 15 000
Salten
Tverlandet Speidergruppe Aktiv bruk av naturen 25 500
Øresvik Helselag Fresbeegolfbane Øresvik 38 000
Bodø Jeger og Fisk Fluebindekurs 5 000
Bodø Idrettsråd Åpen dag i Skarmoen 20 000
Ofoten
Ankenes Alpinklubb Renovering av startbuer 25 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Gapahuk ved barneskole og lysløype på Ankenes 25 000
Narvik og omegn Revmatikerforening Revmatikere på fjelltur 10 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Camp for utviklingshemmede 25 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Bli med ut! Integreringstiltak 50 000
Lofoten
Austre Vågan innbyggerforening Renna i Valen - mudring 25 000
Lyngedal utmarks- og grunneierlag Bygging av gapahuk ved Varpstraumen 30 000
Sennesvik grendelag Ei livskraftig bygd i vekst 25 000
Nordlys veglyslag / grendelag Trivselsplass 30 000
Vesterålen
Vesterålen Friluftsråd Kurs og Camp Ungdom 2023 30 000
Vesterålen Friluftsråd TellTur 2023 20 000
Strønstad Velforening Gapahuk med tilhørende bålplass 30 000
Fylkesdekkende
Norges Blindeforbund Nordland Naturen for alle 30 000

 

Friluftsliv - statlig tilskudd 2023

Friluftsliv - statlig tilskudd 2023
Søker Tiltak Tilskudd inntil
Helgeland
Rana Røde Kors Eventyr på Grønnfjell gård 100 000
Helgeland Friluftsråd Friluftsskole 70 000
Helgeland Friluftsråd Læring i friluft 75 000
Trollfjell Friluftsråd Friluftsskole Trollfjell 2023 60 000
Helgeland Friluftsråd Friluftscamp 55 000
Polarsirkelen Friluftsråd Laksecamp for ungdommer 55 000
Polarsirkelen Friluftsråd Polarsirkelen Friluftsskole 70 000
Salten
Salten Friluftsråd Basecamp Salten 60 000
Salten Friluftsråd Barnehage i friluft 45 000
Bodø og omegns Turistforening Senioraktivitet i 2023 45 000
Salten Friluftsråd Friluftsskole Salten 115 000
Bodø og omegns Turistforening Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom i 2023 117 000
Norsk Folkehjelp Bodø Walk & Talk 45 000
Salten Friluftsråd TellTur i Salten 30 000
Ofoten
Midtre Hålogaland Friluftsråd Friluftsskoler Ofoten 125 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Ungdomscamp Ofoten 55 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Læring i friluft 75 000
Lofoten
Lofoten Friluftsråd Friluftsskoler 2023 100 000
Lofoten Friluftsråd Læring i friluft 70 000
Lofoten Friluftsråd Ny i norsk natur 60 000
Lofoten Friluftsråd Friluftsliv for alle 120 000
Vesterålen
Vesterålen Friluftsråd Friluftsskoler 2023 50 000
Vesterålen Friluftsråd Lærende nettverk barnehage og skole 50 000
Harstad Turlag Nytt turlag i Lødingen og Vestbygd 50 000
Vesterålen Turlag Vann 32 800
Fylkesdekkende
Foreningen for hjertesyke barn Nordland Ung ungdom. En introduksjon til Leir for ungdom 30 000
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Aktivitetstiltak for barn og unge i Nordland 300 000

 

Friluftsliv - statlig sikra områder 2023

Friluftsliv - statlig sikra områder 2023
Søker Tiltak Tilskudd
Alstahaug kommune Skålvær statlig sikrede friluftsområde - registrering av hage Kr. 80 000,-
Alstahaug kommune Skålvær statlig sikrede friluftsområde - skilting og tilrettelegging Kr. 100 000,-
Alstahaug kommune Skålvær statlig sikrede friluftsområde - manusgrunnlag Kr. 30 000,-
Bodø kommune Frosktjønn - Heia – Furumoen turløype, Søppelkasse Kr. 10 000,-
Bodø kommune Søndre Bakksund, Informasjonstavle parkering Kr. 35 569,-
Vestvågøy kommune Klokkarvika - Tiltak for økt bruk Kr. 375 000,-
Vågan kommune Rørvika - Servicebygg Kr. 900 000,-