Cookie Consent by TermsFeed Publikasjoner - Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Publikasjoner - Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Her finner du planer og rapporter om temaet som er utarbeidet av Nordland fylkeskommune, samt rapporter fra eksterne leverandører utarbeidet på bestilling fra fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2023 til Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 2 MB)

Folkehelseundersøkelsen i Nordland 2020 (PDF, 12 MB)

Folkehelseundersøkelsen i Nordland 2020 - Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning (PDF, 4 MB)

Folkehelseundersøkelsen i Nordland - Kommunetabeller (PDF, 866 kB)

Evaluering av Nullvisjon Selvmord, Handlingsplan 2015-2020 (PDF, 571 kB)

Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024 (PDF, 543 kB)

Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 2 MB)

Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 642 kB) (kortversjon) 

Helsetilstand og faktorer som påvirker helse i Nordland - kunnskapsgrunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 5 MB) 

Medvirkningsprosesser i folkehelsearbeid - Evaluering av Nærmiljøprosjekter i Nordland (PDF, 4 MB) (NF rapport nr 3/2019)

Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018-2022 (PDF, 3 MB)

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland (PDF, 3 MB) (UiT, 2019) 

Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunen (PDF, 2 MB) (PWC 2017)